Rury systemu Aquatherm

Firma Aquatherm posiada w swojej ofercie największy wybór rur polipropylenowych do różnorodnych zastosowań. Przegląd oferty stanowi więc tak naprawdę charakterystykę niemal wszystkich odmian rur z polipropylenu stosowanych w instalacjach sanitarnych.

Rury Fusiotherm – produkowane w kolorze zielonym są obecnie znakiem rozpoznawczym firmy Aquatherm. Wustepuja w trzech  typach SDR 6, SDR 7,4 i SDR 11, gdzie SDR (Standard Dimension Ratio) oznacza stosunek średnicy zewnętrznej rury do grubości ścianki. Im większy SDR tym mniejsza grubość ścianki tym samym mniejsza wytrzymałość rury na ciśnienie i temperaturę.

  Rury SDR 6 

Produkowane sa w zakresie średnic 16-110mm, w odcinkach prostych o długości 4m, oraz w zwojach o długości 100m dla średnic 16-25mm. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach wody pitnej zimnej i ciepłej oraz instalacjach c.o. Pełny wykaz tych rur przedstawia tabela1.

Tabela 1 Rury fusiotherm SDR 6                           

  

 Rury SDR 7,4 – dostępne w odcinkach prostych dla średnic 16-110mm i zwojach (średnica 20mm)

Tabela 2 Rury fusiotherm SDR 7,4.

Rury SDR 11 – produkowane są w zakresie średnic od 20-355 mm w odcinkach prostych o długości 4m (pełny zakres średnic) oraz w zwojach dla średnic   20, 25 i 32 mm. Przeznaczone są dla instalacji wody zimnej pitnej lub wody deszczowej. Wykaz rur podaje tabela 3.

Fusiotherm Stabi Glass SDR 7,4 – rura kompozytowa, zielona z niebieskim paskiem, stabilizowana włóknem szklanym, o mniejszej dzięki temu wydłużalności cieplnej i większej sztywności. Przeznaczona do wody ciepłej  i c.o., produkowana w zakresie średnic 20-250mm, w sztangach o długości 4m (średnice 20-125mm) i 6m (średnice 160-250mm)

ruraqu27.jpg

Fusiotherm UV SDR 7,4 – rura  z polipropylenu pokrytego cienką warstwą stabilizującą z włókien w kolorze czarnym zabezpieczającą przed wpływem promieniowania UV. Nadaje się do układania odkrytego, produkowana w zakresie średnic 20-250mm, w odcinkach prostych (sztangach) o długości 4m lub 6m (średnice 160-260). Przeznaczona dla wody zimnej.

ruraqu34.jpg

Fusiotherm Stabi SDR 7,4 – rura stabilizowana warstwą aluminium o 6-cio krotnie mniejszej wydłużalności cieplnej. Stosowana na piony i poziomy w instalacjach wody ciepłej i c.o., produkowana w zakresie średnic 16-110 mm, dostarczana w odcinkach prostych o długości 4m oraz (dla średnicy 16mm) w zwojach o długości 100m.

 ruraqu37.jpg

Rury climatherm – c.d.n.

ruraqu40.jpg