Turniej ZŁOTA KIELNIA marzec 2011

1. Żeliwo to stop:

A) żelaza z węglem o procentowej zawartości węgla większej od 2%

B) żelaza z węglem o procentowej zawartości węgla mniejszej do 2%

C) miedzi i cyny

D) miedzi i aluminium

2. Do zapewnienia jednokierunkowego przepływu wody służy:

A) zawór przelotowy prosty

B) zawór zwrotny

C) zawór odcinający

D) rura przelotowa