Kominy stalowe

Kominy stalowe

Kominy te można dalej dzieli na:

– jednościenne

– dwuścienne izolowane

– koncentryczne

– zbiorcze typu las

– nadciśnieniowe

Kominy jednościenne ze względu na rodzaj materiału rur można dalej dzielić na:

– okrągłe i owalne

– z rur stalowych sztywnych i typu flex

Ze względu na sposób montażu na:

– wewnętrzne, wykonane w kanale kominowym murowanym

– zewnętrzne, umieszczone na konsoli ściennej lub jako wolnostojące

 

Kominy jednościenne

 

Systemy kominowe jednościenne wykonywane są rur stalowych zamocowanych zawsze wewnątrz budynku, zwykle w specjalnie do tego celu wykonanym kanale murowanym. Rury stalowe kominowe nie są tuta izolowane ciepnie, co obniża koszt wykonania instalacji. Większość kominów jednościennych pracuje obecnie na kotłach z głębokim schładzaniem spali, co powoduje konieczność wykonywania w dolnej części komina misy na kondensat, a także stosowania na wkłady rur ze stali kwasoodpornej o grubości minimalnej 0,5mm. Rury kominowe łączone są na kielichy, przy czym kominy pracujące na podciśnieniu nie wymagają dodatkowych uszczelnień, natomiast pracujące na nadciśnieniu wymagają w połączeniach kielichowych uszczelek. Elementem wieńczącym komin jest króciec dylatacyjny wyposażony w kołnierz przeciwdeszczowy, umożliwiający jednocześnie wentylację komina. Elementy komina wykonywane są standardowo z rur o odcinkach 1000, 500 lub 250mm, oraz kolan o kącie 15, 30 i 45° dodatkowe elementy mogą stanowić kolana z wyczystką, trójniki, itp.  

kominy1.jpg

 Rys. Budowa komina jednościennego z rury stalowej sztywnej (JEREMIAS)

 

Średnice nominalne takich kominów to: 80, 100, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 lub więcej mm. Budowa typowego komina jednościennego w szachcie murowanym wygląda jak na powyższym rysunku.

W pierwszej kolejności wykonuje się misę na kondensat i wody opadowe. Na niej mocowana jest wyczystka z drzwiczkami rewizyjnymi. Powyżej można juz zamontować element dystansowy, lub bezpośrednio trójnik 45 lub 90 stopni do podłączenia czopucha. Powyżej trójnika montuje się elementy długościowe z rur 1000, 500 lub 250mm. Jeśli potrzebne jest załamanie kanału kominowego (jak na rys.) stosuje się podwójną odsadzkę wykonana z kolan, przy czym całkowita długość załamania nie powinna przekroczyć 2m, a kąt 30 stopni licząc od pionu. Kolana powinny być odciążone podporą pośrednią. Cały komin zaleca się wycentrować w szachcie, za pomocą obejm montażowych. Elementem wieńczącym komin jest króciec dylatacyjny wyposażony w kołnierz przeciwdeszczowy i nasadka (daszek).  

kominy2.jpgkominy3.jpg

Rys. System kominowy o przekroju okrągłym i owalnym

kominy7.jpg   kominy8.jpg

Rys. Jeśli komin pracuje w podciśnieniu połączenia wtykowe nie wymagają żadnego uszczelnienia. Wykonujemy je zgodnie z rys. po lewej, przy pracy w nadciśnieniu do 200Pa, w złączach montuje się uszczelki pierścieniowe (rys. po prawej)

 kominy4.jpg

Komin jednościenny z nasadą kominową typu strażak. (Jeremias)

 

kominy5.jpg

Rys. System owalny

 

kominy6.jpg

Rys. System flex

 

kominy9.jpg

W systemie montażu kominów z rur elastycznych flex, połączenia rurowe wykonuje się za pomocą złączy przejściowych pomiędzy rurą elastyczną a kształtką. Złączą te wykonywane są bez uszczelnień, przy pracy komina w podciśnieniu, lub uszczelnia specjalnym silikonem kwasoodpornym (rys. po prawej) przy pracy w nadciśnieniu.