Odpowietrzniki ręczne

Charakterystyka odpowietrzników ręcznych

Zawory odpowietrzające ręczne regulowane są przy użyciu śrubokrętu, klucza lub pokrętła ręcznego. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami i łatwością obsługi. Można je jednocześnie montować w każdej pozycji. Z uwagi na małą wydajność nadają się głównie do miejscowego odpowietrzania pojedynczych grzejników, rozdzielaczy, etc. 
Na (Fot. 1 i 2) przedstawiono dwa typy odpowietrzników ręcznych firmy GIACOMINI. Zawór odpowietrzający R 66/2 (Fot. 1) z ręcznym pokrętłem cechuje mała średnica gwintu 1/8-3/8”. Zawór ten może być więc stosowany zamiennie z kurkami spustowymi w zaworach przelotowych. Korki odpowietrzające (Fot. 2) dostępne są w dwóch wykonaniach:
–          R 90 – korek odpowietrzający z możliwością ustawiania otworu wylotowego (wykonanie ½”)
–          R 91 – korek odpowietrzający z otworem wylotowym stałym (wykonanie ½” i ¾”)
Wszystkie powyższe rozwiązania przystosowane są do pracy przy ciśnieniu roboczym do 14 bar i temp. do 120°C.
 
Firma HERZ oferuje własnej konstrukcji zawór odpowietrzający ręczny, zintegrowany z korpusem zaworu grzejnikowego. Odpowietrznik przeznaczony jest dla korpusu zaworu w wykonaniu kątowym (nr katalogowy 7728), dla grzejników zasilanych odpodłogowo.
 
odpow1.jpg
odpow2.jpg
Fot. Ręczne odpowietrzanie grzejnika