Studnia chłonna

Jest rozwiązaniem służącym do odprowadzania ścieków wstępnie oczyszczonych jak i ścieków deszczowych bezpośrednio do gruntu. Wybór studni chłonnej ma uzasadnienie w przypadku:

– płytko posadowionej warstwy nieprzepuszczalnej poniżej której znajduje się warstwa przepuszczalna gruntu

– małej powierzchni działki uniemożliwiającej zastosowanie drenażu rozsączającego

  Studzienki chłonne wykonywane są najczęściej jako murowane, lub betonowe. W odróżnieniu od szamb studzienki nie są konstrukcją szczelną i umożliwiają rozpływanie się ścieków ku dołowi i na boki przez specjalnie wykonane w tym celu otwory filtracyjne. Studzienki chłonne wypełnia się dodatkowo materiałem filtracyjnym w postaci żwiru o różnej granulacji, pełni on dodatkową warstwę doczyszczającą ścieki o właściwościach zbliżonych do złoża biologicznego. Studzienki ulegają stopniowemu zamulaniu osadzającym się wewnątrz ziaren żwiru osadem. Wymagają okresowego wglądu i usunięcia wierzchniej warstwy żwiru wraz z mułem (średnio raz na 3 lata). Raz na 10 lat studnię trzeba gruntownie przeczyścić usuwając większość żwiru.

1193d.jpg

Nie sposób zauważyć, że studzienki chłonne są dzisiaj anachronizmem omawianym tylko z punktu widzenia istniejacych rozwiązań, a nie praktycznych zastosowań. Dla ścieków deszczowych o wiele lepszym konstrukcyjnie rozwiązaniem są obecnie skrzynki rozdeszczające.