Montaż podejść pod przybory

Przepisy ogólne

1. Przybory sanitarne mogą być mocowane bezpośrednio do przegrody budowlanej lub do prefabrykowanej ścianki instalacyjnej.

2. Przybory powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż.

3. Obmurowanie lub zabetonowanie obrzeży miski ustępowej i bidetu jest niedopuszczalne

4. Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.

5. Wysokość montażu przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego  wysokość montażu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Umywalka w przedszkolu 0,60
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojącej 0,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzącej 0,75
Pisuar dla dorosłych 0,65
Miska ustępowa wisząca dla dorosłych 0,40
Miska ustępowa wisząca dla dzieci 0,35
Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych 0,45-0,50

 

6. Wszystkie przybory sanitarne powinny posiadać zamknięcia wodne o minimalnej wysokości:

– 100 mm – muszle ustępowe

– 50 mm – pozostałe przybory sanitarne

 

7. Średnice podejść kanalizacyjnych pod przybory należy przyjmować:

– umywalka DN 32-40 mm  (DN 50 jeśli na podejściu są więcej niż dwa kolana)

– zlew DN 40 (DN 50 jeśli na podejściu są więcej niż dwa kolana)

– zlewozmywak DN50

– wanna, brodzik DN50

– pisuar DN40

– miska ustępowa DN 100

– bidet DN40

 

8. Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego żywienia powinny być wyposażone w separatory skrobi i tłuszczu.

 

9. Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone błotem lub innymi osadami powinny posiadać osadniki lub separatory.

Przepisy szczegółówe – zobacz projektowanie instalacji kanalizacyjnych oraz montaż przyborów sanitarnych.