Wymagania stawiane wodzie do różnych celów

Wymagania wody przeznaczonej do picia (na podstawie ustawy z 2007 r.)

 

 

Wymagania dla wody uzupełniającej obiegi grzewcze i instalacje c.o.

   Wymagania stawiane wodzie chłodzącej

Wymagania jakościowe dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych w których ilość wody nie przekracza 5 dm3 (PN 85/C-04601)

 

Wymagania jakościowe dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych w których ilość wody przekracza 5 dm3 (PN 85/C-04601)