Uzdatnianie wody polem elektrycznym

Usuwanie twardości z wody wodociągowej jest sprawą dyskusyjną. Sole wapnia i magnezu są przecież pierwiastkami życia i niezbędnymi budulcami organizmu. Ich usunięcie z wody jest więc korzystne tylko z punktu widzenia urządzeń domowych takich jak: pralki, ekspresy do kawy. Nie sprzyja  natomiast poprawie zdrowia. Na rynku są dwie technologie które nie usuwają kamienia z wody, ale powodują zmianę jego właściwości, w wyniku czego nie ma zdolności do tworzenia kryształów. Jest to obróbka magnetyczna wody za pomocą magnetyzerów i obróbka wody polem elektrycznym. Ta druga technologia po raz pierwszy została opracowana przez Christiani Wassertechnik GmbH, a urządzenia nosiły nazwę Vulcan.  Obecnie obróbka wody niskonapięciowym polem elektrycznym jest już bardziej rozpowszechniona, stosowana co namniej przez kilka firm, chociaż nie do końca znana na rynku. Poniżej obszerny materiał na ten temat.

Vulcan

Zasada działania urządzenia

Bez uzdatniania wody metodą Vulcan, związki wapnia krystalizując tworzą rozgałęzione struktury, które łatwo łączą się i budują trwałą kamienną powłokę. Technologia Vulcan-Impuls powoduje zmianę tej krystalizacji w oparciu o naturalny proces elektroforezy. Powstające kryształki przybierają kształt igieł i nie są zdolne do budowania zwartych struktur. Im więcej powstaje takich kryształków, tym mocniejszy jest efekt ochronny. Kamień jest teraz wypłukiwany z systemu wodociągowego jako nieszkodliwy pył.

Fot. Efekt działania urządzenia Vulcan na kryształy węglanu wapnia.

Vulcan zmienia naturalną równowagę między krystalizacją a rozpuszczaniem się kamienia. Monokrystaliczna powłoka nie może

wzrastać, ponieważ zakłóciliśmy proces jej powstawania. Natomiast naturalne rozpuszczanie się kamienia trwa nadal i dzięki temu krystaliczny osad w rurociągach ulega redukcji. W wodzie uzdatnionej metodą Vulcan rozpuszczanie się osadu przebiega szybciej niż jego narastanie. Odbywa się to w naturalny, powolny i bezpieczny sposób, a rury z czasem oczyszczają się z kamienia. 

Ochrona przed korozją – Wszędzie, gdzie twarda woda ma kontakt z metalowymi rurami, pojawia się problem utleniania miedzi lub żelaza. To poważny i niszczący efekt prowadzący do skorodowania rur. Technologia Vulcan-Impuls generuje zjawisko elektroforezy, dzięki czemu na wewnętrznych powierzchniach rur metalowych powstaje

cienka warstwa węglanowa. W zależności od materiału rury, jest to węglan miedzi, żelaza lub cynku. Ta węglanowa powłoka szczelnie przylega do powierzchni metalu i chroni go przed dalszym utlenianiem i korozją.

Rodzaje urządzeń i ich zastosowanie

Urządzenie Vulcan wykonane jest w postaci płytki elektronicznej o skomplikowanym układzie scalonym zamkniętej w 

szczelnej pleksiglasowej obudowie. W komplecie znajdują się kable przyłączne, zasilacz i miedziane listwy montażowe owijane wokół chronionej instalacji (zob. fot.). Vulcan produkowany jest w czterech rozmiarach dla różnych wielkości instalacji. Najmniejsze urządzenia  linii PRIVET noszą nazwę  Vulcan 3000 i Vulcan 5000.  Przeznaczone są dla odbiorców prywatnych (domki jednorodzinne). Vulcan 3000 posiada wymiary 80×130/30mm i może być montowany na rurach o średnicy zewnętrznej do 3/2″ ( 38mm) i maksymalnym przepływie wody nie przekraczającym 3000l/h. Vulcan 5000 85×150/30mm o maksymalnym przepływie wody 8000l/h z możliwością montażu na rurze do 2″ (50mm). Podstawowe obszary zastosowań, to:

●  Domy jednorodzinne

Woda pitna
Dacze i domki letniskowe
Baseny i Spa
Systemy nawadniania ogrodu
Spryskiwacze do ogrodu
filtry3.jpg

Fot. Montaż urządzenia Vulcan 3000 na rurze z tworzywa sztucznego.

 

 Kolejna linia produkcyjna urządzeń nosi nazwę COMMERCIAL. Ta rodzina urządzeń obejmuje swoim zakresem rury aż do wymiaru 6″ (DN150). Zaprojektowana, by sprostać wymaganiom klientów komercyjnych. Urządzenia tej serii pozwalają dopasować program generowanych impulsów do średnicy i materiału rury. W linii Commercial dostepne sa cztery wielkosci urządzeń S10, S25, S50 i S100. Pole zastosowań jest bardzo szerokie i obejmuje:

-Bloki mieszkalne, Biurowce i instytuty, Baseny publiczne, Pola golfowe, Fitness kluby

– Szpitale, Domy opieki, Uzdrowiska

– Hotele, pensjonaty, Restauracje i kawiarnie, Statki wycieczkowe

ma tez zastosowanie w rolnictwie przy uprawie roślin, hodowli zwierząt, irygacji itp.

Fot. Vulcan S50

 

Trzecia linia produktów nosi nazwę INDUSTRIAL i ma zastosowanie w przemyśle. Linia Industrial to urządzenia, które można zainstalować na rurociągach aż do średnicy 20″. Zaprojektowana do wszelkich zastosowań

przemysłowych, jak ciepłownie, przemysł ciężki, spożywczy, chemiczny. Jednostki centralne zawierają po 10 programów, które pozwalają dopasować system do szczególnych wymagań miejsca instalacji. Dostępne urządzenia to S150, S250 i S500. Pełna charakterystyka w tabeli poniżej. Obszary zastosowań, to duże miejskie szpitale, szpitale kliniczne, huty, fabryki, drukarnie, przemysł tworzyw sztucznych, przemysł chemiczny i farmaceutyczny.

Fot. najpotężniejsze z urządzeń Vulcan S500 o wymiarach 320×220/50mm z możliwością montażu na rurach o średnicy do 500mm.

 

Tabela. Charakterystyka urządzeń VULCAN.

 

Zasady montażu

Urządzenia można montować na wszystkich typach rur. Materiał, z jakiego zrobione są instalacje nie ma większego znaczenia. Vulcan nadaje się na rury ze wszystkich znanych materiałów: stal, miedź, tworzywa sztuczne, rury warstwowe. Aby dobrać odpowiednie urządzenie należy tak naprawdę zmierzyć średnicę zewnętrzną rury. Urzędzenie pracuje na zasilaczu,  zasilacze dołączone do kompletu akceptują napięcie od 87 do 260V / 50-60 Hz. Natomiast same urządzenia Vulcan pracują na napięciu 24VDC. Pobór prądu jest bardzo mały, koszt rocznej eksploatacji urządzenia nie przekracza 15zł.

Wybór miejsca montażu

1. Najlepsze miejsce do optymalnego zabezpieczenia całego układu wodociągowego znajduje się jak najbliżej wejścia wody do budynku, przeważnie obok wodomierza.

2. Taśmy impulsowe powinny znajdować się z lewej i prawej strony urządzenia lub pod nim, a między okładzinami należy pozostawić minimum 1 cm przerwy.

3. Vulcan może być instalowany poziomo, pionowo i pod każdym innym kątem. Kostka z elektroniką może być, w przypadku braku miejsca na rurze, przymocowana do ściany.

4. Jeżeli w miejscu instalacji brak prostego odcinka rury, taśmy impulsowe mogą być owinięte zarówno na odgałęzieniach od głównej rury, jak i za dowolnym łukiem lub kolanem.

Wszystkie te sposoby instalacji są możliwe ponieważ impulsy

uzdatniające oddziałują na kilka metrów w kierunku przepływu.

Pozostałe uwagi

1. Chroń zasilacz przed zalaniem i zawilgoceniem.

2. Używaj wyłącznie frmowego zasilacza.

3. Nie przecinaj taśm impulsowych, a także kabla zasilacza.

4. Nie usuwaj zakończeń, ani izolacji z taśm impulsowych.

5. Vulcan będzie pracował w temperaturze od -25 do +50˚C.

6. Urządzenie myj wyłącznie wodą.

7. Urządzenie wytrzyma chwilowo temperaturę nawet

do + 95˚C.

Instrukcja instalacji linii private

1. Przełóż przez otwory urządzenia opaski zaciskowe, postaw

urządzenie na rurze i umocuj do niej zaciskając opaski.

2. Podłącz jedną z taśm do urządzenia i umocuj jej bliższy koniec opaską zaciskową do rury.

3. Następnie owiń rurę taśmą tak, by kolejne zwoje nie

nachodziły na siebie, tylko pokrywały rurę zwój przy zwoju.

4. Umocuj drugi koniec taśmy impulsowej do rury taką samą opaską zaciskową. Teraz powtórz to samo z drugą taśmą impulsową.

5. Do urządzenia z dwiema podłączonymi taśmami

impulsowymi podłącz kabel zasilacza i dopiero potem podłącz zasilacz do gniazdka.

6. W urządzeniu zapali się czerwona dioda LED, która

sygnalizuje, że urządzenie od tej pory pracuje. I nie

będzie wymagać żadnej obsługi.

 

 

 

Instrukcja instalacji – linie Commercial i Industrial

 

1. Umocuj moduł elektroniczny do rury. Służą do tego

otwory w dolnej części urządzenia i opaski zaciskowe.

2. Podłącz jedną z taśm impulsowych do urządzenia i umocuj jej bliższy koniec do rury opaską zaciskową.

3. Owiń taśmę impulsową wokół rury tworząc rodzaj kokonu, ale uważając, by kolejne zwoje nie nachodziły na siebie.

4. Umocuj drugi koniec taśmy do rury, używając takiej samej opaski zaciskowej. Teraz podłącz następną taśmę impulsową do

gniazda po przeciwnej stronie urządzenia i powtórz wszystkie czynności tak samo, jak z taśmą pierwszą.

5. Podłącz kolejną taśmę do kolejnego gniazda w urządzeniu. Powtarzaj czynności z punktów 2 – 4 aż do momentu, kiedy

wszystkie taśmy impulsowe zostaną podłączone, owinięte i

umocowane do rury. Zwróć uwagę, czy taśmy impulsowe

przylegają ściśle do rury, taśmy nie nachodzą na siebie, a ich końce są dobrze umocowane opaskami zaciskowymi.

6. Następnie podłącz zasilacz do modułu elektronicznego – służy do tego wtyczka typu jack – a dopiero potem włącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

7. Do ustawienia odpowiedniego programu służą dwa metalowe

detektory – by zmienić program należy dotknąć jednocześnie

obu sensorów.