Montaż paneli PV na dachu płaskim

 Panele PV musza być być ustawione pod kątem, który dla warunków polskich wynosi około 30° względem poziomu. Przy dachach płaskich konieczne jest wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej;  z jednej strony zapewnia ona odpowiednią wytrzymałość i sztywność paneli, z drugiej – optymalny kąt względem kąta padania promieni słonecznych. Konstrukcje wsporcze paneli PV wykonywane są z tego samego materiału co ramy, czyli aluminium. Rozwiązanie takie zapobiega powstawaniu ogniw korozyjnych. Montaz konstrukcji wsporczej do powierzchni dachu wykonywany jest na wiele sposobów. Poniżej omówiony zostanie system montażowy REMOR.

1. System montażowy bez konieczności balastu.

Kknstrukcja wsporcza paneli PV wykonana z aluminium mocowana jest w tym wypadku do specjalnych bloków betonowych posadowionych na dachu, co zapewnia wystarczającą wytrzymałość na obciążenie wiatrem. maksymalny ciężar jednego panelu to 26 kg. Rama może być ustawiana pod kątem od 15-35°. Panele PV mogą być montowane poziomo lub pionowo.

panelP18.jpg

2. Montaż systemu obciążonego blokami z betonu

W odróżnieniu do pierwszego rozwiązania wsporniki dla paneli PV wymagają tutaj obciążenia dodatkowymi blokami z betonu. Przyjmuje się, ze na jeden panel powinno przypadać 75 kg balastu. W kraju do balastowania wykorzystuje się zwykle bloczki betonowe fundamentowe. Jeden waży średnio 25 kd, stąd konieczne jest stosowanie co najmniej 3 elementowej piramidy lub (przy poziomym montażu paneli) układania bloków jeden obok drugiego. Cała konstrukcja nie jest na stałe zamocowana do dachu a jedynie opiera się na nim. Możliwy kąt ustawienia paneli 15-35°

panelP19.jpg

System balastowy BAKS

System balastowy oferuje tez firma BAKS. Montaż może się odbywać na dachu płaskim, kąt ustawienia paneli to 5,10,15 lub 20°. Bloczki betonowe nie powinny być bezpośrednio układane na dachu, a na gumie izolacyjnej w celu zabezpieczenia ich przed nasiąkaniem wilgocią. System nie wymaga mocowania do dachu, jest bezinwazyjny. Panele mogą być układane systemem z tylną płytą (osłoną wiatrową, rys. poniżej) lub metodą wschód-zachód (obustronnie).

 panelP63.jpg

panelP64.jpg

panelP65.jpg

Po lewej Konstrukcja DP-DTVBN firmy BAKS umożliwia montaż paneli pod kątem

25, 30 i 35°. Wariantem tej konstrukcji jest konstrukcja z montażem

paneli w układzie horyzontalnym pod kątem 25, 30 i 35°.

Konstrukcja ta umożliwia montaż paneli bez naruszenia poszycia

dachu dzięki obciążeniu bloczkami betonowymi (należy zastosować bloczki wykonane z betonu B20, oraz zabezpieczyć bloczki przed nasiąkaniem wodą opadową). Konstrukcja opcjonalnie może być kotwiona do dachu. Przy zastosowaniu osłon wiatrowych istnieje możliwość zredukowania balastu o 20%.

System montażu wschód-zachód

panelP66.jpg

Rys. Montaż paneli w systemie wschód-zachód (NOVOTEGRA)

Rozwiązanie powyższe stosowane jest dla dachów płaskich lub nachylonych maksymalnie 5°. Pozwala maksymalnie wykorzystać powierzchnię dachu pod panele, zwiększając moc tablicy PV. Stosunkowo mały kąt nachylenia modułów i obustronne ich mocowanie do ram i wsporników powoduje, że system niemal nie wymaga balastowania, zamocowany jest pod własnym ciężarem i świetnie nadaje się do dachów o małej rezerwie obciążenia. Może być instalowany na folii , żwirze lub betonie. Wytrzymałość na wiatr w zależności od sposobu montażu paneli wynosi 2,4 lub 4,8 kN/m2

panelP72.jpg

Rys. System wschód – zachód balastowy z szynami ValkPro+ firmy Van Der Valk

Montaż na konsoli

To rozwiązanie firmy Renusol o nazwie ConSole. Panel PV mocowany jest do specjalnej konsoli z tworzywa sztucznego ustawianej na dachu i wypełnianej od środka balastem (bloczki betonowe, żwir). Możliwy kąt ustawienia paneli to 15 lub 25°. System może pracować przy temperaturach od -30 do +50°C

panelP20.jpg

panelP67.jpg

VALKBOX 3

Rozwiązanie oferowane przez firmę Van Der Valk przeznaczone jest dpanelP68.jpgla pojedynczych paneli PV zamocowanych horyzontalnie. Na ramie panelu mocowane są w pierwszej kolejności cztery uchwyty do których przykręca się dwa pałąkowate aluminiowe wsporniki. Całość osadzana jest następnie na czterech gumowych podporach (C) które stanowią jednocześnie oparcie dla bloczków balastowych. Ilość bloczków i sposób ich rozmieszczenia zależy od strefy wietrzności w danej miejscowości. Na rys. obok pokazano strefy G1 i G2 gdzie mocowane są elementy balastowe. Dla Polski ilość elementów w poszczególnych strefach pokazuje poniższa tabela. Jeden bloczek ma wymiary 30x30x4,5cm i waży około 9kg. System może być stosowany na dachach o maksymalnym nachyleniu do 5°.

panelP69.jpg

 

panelP71.jpg

Rys. Tabela stref wietrzności dla Polski

 Montaż do dachu betonowego.

Przy dachach wykonanych z płyty żelbetowej panele PV mogą być zdystansowane od dachu i ustawione na konstrukcji wsporczej zamocowanej na ramach stalowych opartych na słupkach zakotwionych w dachu. Konstrukcja taka wykonywana jest jeszcze przed ociepleniem dachu i wymaga starannego zaizolowania słupków w miejscu przebicia izolacji. Dodatkowo w strefie porywy śnieżnej słupek izoluje się bitumem. Na ramie instalowana jest juz klasyczna konstrukcja wsporcza z aluminium, co może wymagać mostków izolacyjnych pomiędzy stalą i aluminium dla uniknięcia korozji stykowej.