Dobór gazomierzy

Dobór gazomierza miechowego sprowadza sie najczęściej do znalezienia jednostki spełniającej kryterium dolnego i górnego zakresu obciążeń instalacji gazowej.

Minimalne obciążenie gazomierza Qmin, określa najmniejsze dopuszczalne obciążenie gazomierza przy którym błąd pomiaru mieści się w granicach dopuszczalnych przez warunki legalizacyjne.

Maksymalne obciążenie gazomierza Qmax, jest to maksymalny przepływ gazu przez gazomierz który może występować stale, bez pogorszenia jego własności pomiarowych.

W praktyce, przy doborze gazomierza w domkach jednorodzinnych maksymalne obciążenia gazomierza oblicza się na podstawie maksymalnego godzinowego zużycia gazu przez poszczególne urządzenia gazowe przyjmując współczynnik jednoczesności równy 1,0,  przy pojedynczym przyborze gazowym można skorzystać z danych producenta lub przy ich braku obliczyć Vhmax  ze wzoru (zob. cz.2). Dobór gazomierzy można przeprowadzać w oparciu o dane w Tabeli lub z wykresów producentów.

   projga1.gif

 Przykład 1: Dobrać gazomierz dla domku jednorodzinnego wyposażonego w kuchenkę gazową, grzejnik gazowy przepływowy o mocy 22,7 kW i kocioł gazowy o mocy 17,5 kW. gaz ziemny wysokometanowy.

Rozwiązanie: Z tabeli zużycia gazu w cz.2 odczytujemy dla ww. przyborów:

– kuchenka gazowa 0,9 m3/h

– grzejnik gazowy 2,7 m3/h

– kocioł gazowy 2,1 m3/h

łącznie Qmax wyniesie 0,9 +2,7 +2,1 = 5,7m3/h , przyjęto gazomierz G4 o maksymalnym obciążeniu pomiarowym Qmax = 6m3/h.

Przykład 2: Dobrać gazomierz dla kotłowni wyposażonej w kocioł gazowy o mocy 120 kW i sprawności 0,92, spalający gaz GZ-50.

Rozwiązanie: Wielkość godzinowego maksymalnego zużycia gazu obliczamy ze wzoru:

projga12.jpg

gdzie: Qug – moc urządzenia gazowego w kW

Wd- wartość opałowa gazu w MJ/m3

η – sprawność urządzenia gazowego

Vhmax = (3,6x120kW)/(0,92×34,43MJ/m3) = 13,6 m3/h

Dobrano gazomierz miechowy G10 o obciążeniu maksymalnym Qmax = 16 m3/h

Dobór gazomierzy rotorowych

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.