Rury CALPEX

2.4 Rury CALPEX

 

2.4.1 Wiadomości wstępne

2.4.2 Charakterystyka rur

2.4.3 Zasady transportu i magazynowania

 

siecc210.jpg

 2.4.1 Wiadomości wstępne

Rura CALPEX® to zastrzeżona przez firmę BRUGG Systemy Rurowe nazwa preizolowanej giętkiej rury z tworzywa sztucznego, stosowana w rozdzielczych i przesyłowych niskoparametrowych sieciach cieplnych, jako rurociągi wody pitnej lub ścieków w przemyśle i rolnictwie, w chłodnictwie, instalacjach basenów kąpielowych itp. Rura CALPEX® posiada rurę przewodową wykonaną z usieciowanego polietylenu PE-X. Tworzywo to wybrane zostało ze względu na swoje bardzo dobre właściwości termiczne, odporność na korozję i substancje chemiczne oraz łatwą obróbkę. Usieciowany polietylen nie zawiera substancji szkodliwych i jest przyjazny dla środowiska. Rura PEX pokryta jest powłoką organiczną (EVOH), zapobiegającą dyfuzji tlenu. Izolacja termiczna jest wykonana z przyjaznej dla środowiska, bezfreonowej i giętkiej pianki poliuretanowej o wyjątkowo dobrych własnościach termoizolacyjnych. Giętkość rury CALPEX® umożliwia bezproblemowe dopasowanie do prawie każdych warunków trasy. W przypadku kolizji rury CALPEX® można układać pod lub ponad istniejącymi rurociągami /

kablami zasilającymi. Przeszkody po prostu omija się. W przeciwieństwie do tradycyjnych rurociągów preizolowanych giętkie rury CALPEX® układać można po najkrótszej trasie. Rura CALPEX® dostarczana jest na miejsce budowy w jednym odcinku o długości zgodnej z życzeniem klienta. Zazwyczaj przewód przywozi się w zwojach. Dzięki temu rurociąg układany jest w ziemi bez konieczności stosowania złączek. Wykopy mogą być znacznie węższe, a to oznacza spore oszczędności w robotach ziemnych. Jeśli uwzględnić dodatkowo bardzo krótki czas układania, okazuje się, że technologia CALPEX® jest nie tylko rozwiązaniem doskonałym technicznie, ale stanowi również, dzięki prostemu i szybkiemu montażowi, klucz do oszczędności

w kosztach budowy rurociągów. Fizyczne właściwości rury PEX pozwalają na układanie bez uwzględniania rozszerzalności

termicznej.

Parametry pracy:

Typoszereg 6 barów, seria 5 (SDR 11), max. temp. ciągłej pracy TBmax: 80 °C max. dopuszczalna temp. pracy Tmax: 95 °C, max. dopuszczalne ciśnienie robocze p. max. 6 bar w 90 °C

Typoszereg 10 barów, seria 3.2 (SDR 7.4), max. temp. ciągłej pracy TBmax: 80 °C max. dopuszczalna temp. pracy Tmax: 95 °C, max. dopuszczalne ciśnienie robocze p. max. 10 bar w 90 °C

siecc106.jpg

RYS. Rury CALPEX od lewej: CALPEX UNO, CALPEX DUO, CALPEX QUADRIGA.

2.4.2Charakterystyka rur

Typoszeregi ciśnieniowe

Rys. U dołu rura calpex w sztangach.

siecc108.jpg

siecc109.jpg

siecc110.jpg

siecc111.jpg

 

CALPEX QUADRIGA

 

siecc271.jpg

zwój Jumbo średnica zewnętrzna 2800 mm x 800 mm (szerokość)

zwój Maxi średnica zewnętrzna 2800 mm x 1200 mm (szerokość)

 

Trwałość rur w zależności od typoszeregu ciśnieniowego

siecc112.jpg

2.4.3Zasady transportu i magazynowania.

Rury CALPEX można transportować na zawiesiach pasowych o minimalnej szerokości pasów 50mm, przy stosowaniu wózków widłowych widły powinny być dodatkowo zabezpieczone miękkim materiałem (można do tego celu wykorzystać fragmenty rur z tworzywa. Rur nie powinno się składować bezpośrednio na ziemi tylko na paletach lub podkładach drewnianych. Za każdym razem należy chronić zakończenia rur przed zawilgoceniem. Odwijanie rur ze zwoju maxi lub jumbo powinno się odbywać zawsze w pozycji pionowej aby nie dopuścić do skręcenia rur. Rur nie należy w wykopie zasypywać bezpośrednio ziemią, rury powinny leżeć na warstwie piasku jak też być obsypane piaskiem do wysokości minimum 10 cm nad rurami. Piasek o ziarnistości 0-4mm.

Rury CALPEX w trakcie produkcji spinane są pasami. Przy rozwijaniu należy je stopniowo rozcinać  od zewnątrz do wewnątrz. Rury można rozwijać bezpośrednio w wykopie lub obok wykopu opuszczając je następnie na dno wykopu.