Rury preizolowane sztywne dwuprzewodowe

Materiały na podstawie katalogu firmy PRIM.

 

2.2.1 Rury dwuprzewodowe

 

siecc23.jpg 

przykład oznaczania rury dwuprzewodowej 2RP-2-1-020-012-1, opis u góry po prawej

 

2.2.2. Łuki

 

 

Przykład oznaczania łuku: 2KP-2-1-020-090-1

2.2.3. Łuk pionowy

   

 

Przykład oznaczenia: 2KR-2-1-020-090-1

2.2.4. Trójnik boczny

 

Przykład oznaczenia: 2TB-2-1-020-020-1

2.2.5 Trójnik prosty

 

Przykład oznaczania: 2TP-2-1-020-020-1

2.2.6 Zwężka

Przykład oznaczania: 2ZW-2-1-025-020-1

2.2.7 Punkt stały dla rur dwuprzewodowych

 

Wymiary i przykład oznaczenia: 2PS-2-1-020-000-1

 

2.2.8 Kształtka przejściowa z rur podwójnych na rury pojedyncze.

 

Przykład oznaczania: 2KS-2-1-020-000-1

 

2.2.9 Zawór odcinający

Przykład oznaczania: 2ZO-2-1-020-000-1

 

2.2.10 Odpowietrzenie

przykład oznaczania: 2OW-2-1-020-000-1

 

2.2.11 Zawory odcinające z pojedynczym odpowietrzeniem (odwodnieniem)

Przykład oznaczania: 2ZP-2-1-020-000-1