Etap okręgowy 2019

Poniżej przedstawiam 20 wybranych pytań z etapu okręgowego. Odpowiedzi w późnijszym terminie, proszę spróbować rozwiązać samemu. Pytania są bardzo trudne. 

 

Zad.1 Najwyższa teoretyczna sprawność turbiny wiatrowej (kryterium Betza) to:

A) 0,593

B) 0,712

C) 1,000

D) 0,693

 

Zad.2 Nowoczesne turbiny wiatrowe sa napędzane

A) siła nośna

B) siła oporu

C) siłą nośna oraz siłą oporu

D) siłą ciągu

 

Zad.3 Do pasywnych systemów słonecznych zaliczamy

A) werandy

B) okna

C) ścianę Trombe’a

D) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Zad.4 Zjawisko przeciągnięcia (stall) jest wykorzystywane do:

A) kontroli obrotów turbiny dla małych prędkości wiatru

B) kontroli obrotów turbiny dla dużych prędkości wiatru

C) nie jest wykorzystywane i należy go unikać

D) redukcji drgań łopat turbiny przy dużych prędkościach wiatru

 

Zad.5 Współczynnik prędkości względnej końcówki łopaty turbiny wiatrowej (tip speed ratio) jest

A) Stosunkiem prędkości średniej wiatru do prędkości maksymalnej wiatru

B) Stosunkiem prędkości wiatru do prędkości stycznej końcówki łopaty turbiny

C) Stosunkiem prędkości stycznej końcówki łopaty turbiny do prędkości wiatru

D) Stosunkiem prędkości za i przed turbiną

 

Zad.6 Kontrola prędkości turbiny wiatrowej polegająca na skręceniu łopat turbiny (pitch control):

A). może być używana dla niskich prędkości wiatru w celu poprawienia sprawności turbiny wiatrowej

B). może być używana dla bardzo wysokich prędkości wiatru w celu poprawienia sprawności turbiny wiatrowej

C) skręcenie łopat turbiny nie wpływa na poprawienie sprawności turbiny wiatrowej, służy jedynie do ochrony przed bardzo wysokimi prędkościami wiatru

D) nigdy nie jest stosowana dla niskich prędkości wiatru

 

Zad.7 Współczynnik GWP służy do:

A). opisu zakresu temperatur uzyskiwanych przez czynnik chłodniczy w pompie ciepła

B). opisu wpływu czynnika chłodniczego na tworzenie efektu cieplarnianego

C). opisu zakresu ciśnień uzyskiwanych przez czynnik chłodniczy w pompie ciepła

D). jest to Główny Wskaźnik Potencjału opisujący efektywność pompy ciepła

 

Zad.8 Wymiana ciepła między sprężanym czynnikiem w pompie ciepła a otoczeniem powoduje:

A) wzrost prędkości obrotowej sprężarki

B) zmianę sprawności sprężarki

C) zmianę składu chemicznego czynnika chłodniczego

D) spadek prędkości obrotowej sprężarki

 

Zad.9 Jeśli spalanie biomasy w kotle zachodzi zupełnie oznacza to, ze wodór zawarty w paliwie wydzieli się w spalinach:

A) w postaci pary wodnej

B) w postaci rodników OH-

C) w postaci siarkowodoru

D) w postaci chlorowodoru

 

Zad.10 Podczas pirolizy materiału drzewnego można wyznaczyć za pomocą ubytków masowych:

A) pozostałość palną w postaci różnego rodzaju ciekłych smół

B) pozostałość lotną w postaci różnego rodzaju węglowodorów oraz wodoru

C) zawartość części palnych w postaci różnego rodzaju ciekłych smół

D) zawartość części lotnych w postaci różnego rodzaju węglowodorów oraz wodoru

 

Zad.11 Który z wymienionych procesów pozwala na formowanie się wodoru, podczas produkcji biogazu z biomasy

A) faza octanowa

B) faza kwaśna

C) metanogeneza

D) hydroliza

 

Zad.12 Jaką wartością unosu popiołu charakteryzuje się spalanie biomasy w porównaniu do spalania węgla kamiennego w palenisku retortowym

A) mniejszą

B) większą

C) jest na podobnym wysokim poziomie

D) w obu przypadkach nie występuje

 

Zad.13 Wyróżnikiem kształtu nazywamy:

A) wyróżnik szybkobieżności

B) wyróżnik kawitacyjny

C) wyróżnik wydajności

D) nie ma takiego wyróżnika

 

Zad.14 Konwersja energii hydraulicznej w mechaniczną zachodzi w:

A) generatorze hydrozespołu

B) derywacji ciśnieniowej

C) kierownicy turbiny wodnej

D) wirniku turbiny wodnej

 

Zad.15 Turbina Kaplana różni się od turbiny śmigłowej:

A) konstrukcją wirnika

B) konstrukcją kierownicy

C) konstrukcją rury ssącej

D) są to takie same maszyny

 

Zad.16 W którym roku powstała najstarsza ciepłownia geotermalna w Polsce?

A) 1990

B) 1993

C) 1995

D) 1998

 

Zad.17 Elektrownie geotermalne z podwójnym rozprężaniem czynnika w porównaniu z instalacjami z rozprężaniem jednostopniowym, przy tych samych parametrach płynu geotermalnego umożliwiają wzrost wytwarzanej energii elektrycznej o:

A) 10-15%

B) 15-25%

C) 25-35%

D) 35-40%

 

Zad.18 Ile łącznie odwiertów liczy system geotermalny W Geotermii Podhalańskiej?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

 

Zad.19 Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem elektrowni geotermalnej w świecie jest:

A) elektrownia geotermalna z jednostopniowym rozprężaniem czynnika (na parę mokrą)

B) elektrownia geotermalna z dwustopniowym rozprężaniem czynnika (na parę mokrą)

C) elektrownia geotermalna w systemie binarnym (z czynnikiem pośrednim)

D) elektrownia geotermalna w systemie bezpośrednim na parę suchą

 

Zad. 20  Jaka jest całkowita moc zainstalowana w elektrowniach geotermalnych w świecie?

A) 9000 MW

B) 13000 MW

C) 20000 MW

D) 50000MW