Transport rumowiska

   Rumowisko rzeczne
Materiał stały i rozpuszczony transportowany przez rzekę. Ze względu na sposób transportu rumowisko dzieli się na:

 –   toczyny – głazy i odłamki skalne przetaczane po dnie lub przesuwane podczas dużych wezbrań,

 –   wleczyny – otoczaki, żwiry, piaski wleczone po dnie, które w czasie ruchu nie tracą kontaktu z dnem,

 –   unosiny – transportowane w masie wody najdrobniejsze cząstki mineralne i organiczne, których ciężar właściwy jest większy od ciężaru właściwego wody,

 –   zawiesiny – zwykle jest to materiał organiczny o ciężarze właściwym mniejszym od wody,

 –   roztwory – związki chemiczne wyługowane ze skał przez wodę.

Pomiar rumowiska

Rumowisko rzeczne mierzy się głównie metodami mechanicznymi przy użyciu tzw. łapaczek rumowiska. Są to najczęściej nylonowe siatki o odpowiednio gęstych oczkach zamocowane na aluminiowej ramie i rozpięte w nurcie rzeki, Utrzymanie przy dnie umożliwiają im aluminiowe, nierdzewne paliki.

tranru1.gif

tranru2.jpg

Inne metody pomiaru