System rurowy Nueva Terrain

W systemie Nueva Terrain stosowane są następujące typy połączeń:

– połączenia wciskowe typu push

– połączenia zgrzewane kielichowo

– połączenia zgrzewane na elektromufę

– połączenia zgrzewane doczołowo

Na stronie zostana scharakteryzowane wszystkie powyzsze połączenia. Jesli serwis będzie miał powodzenie dodam wymagania odnośnie projektowania. Cennik elementów można znaleźć w hurtowni Sankom. Przykładowy cennik tutaj.

 

Połączenia typu „push”

Stosowane są dla rur PB o średnicy od 15-50mm, pełny wykaz rur dostępnych w sztangach w tabeli poniżej.

rury_P6.jpg

rury_P7.jpg

Rury w zwoju dostępne są o średnicach 15, 22 i 28 mm

rury_P8.jpg

rury_P9.jpg

 

 Rury w warstwą antydyfuzyjną EVOH dostępne są w sztangach i zwojach w zakresie średnic 15-28mm.

Rury w sztangach

rury_P10.jpg

Rury w zwoju

rury_P11.jpg

 

ZŁĄCZKI

 

rury_P12.jpg

 

rury_P13.jpgrury_P14.jpg

rury_P15.jpg

rury_P16.jpg

rury_P17.jpg

rury_P18.jpg

rury_P19.jpg

rury_P20.jpg

rury_P21.jpg

rury_P22.jpg

rury_P23.jpg

rury_P24.jpg

rury_P25.jpg

rury_P26.jpg

rury_P27.jpg

rury_P28.jpg

rury_P29.jpg

rury_P30.jpg

rury_P31.jpg

rury_P32.jpg

 

Wykonywanie połączeń

System Nueva Terrain wymaga do montażu tylko kilku prostych narzędzi takich jak:

– nożyce do ucięcia rury

– flamaster do zaznaczenia głębokości położenia rury w łączniku

– środka smarnego np. pasty teflonowej

1. Rurę ucinamy najlepiej na znaczniku który wykonany jest na całej jej długości. Ucięcie na znaczniku i wsunięcie do kolejnej kreski gwarantuje prawidłową głębokość położenia rury w złączce.

rury_P35.jpg

2. Do uciętej rury wsuwamy tulejkę tworzywową. Tuleja zapewnia odpowiednią szczelność połączenia chroniąc bosy koniec rury przed zaklęśnięciem.

rury_P36.jpg

3. Jeśli rura zostanie ucięta w dowolnym miejscu można głębokość położenia rury w kielichu złączki oznaczyć markerem przykładając rurę do specjalnego wzornika.

rury_P37.jpg

4. Następnie smarujemy środkiem poślizgowym bosy koniec rury i kielich złączki (uszczelkę EPDM). Zapewnia to bezpieczny montaż chroniący przed zwichrowaniem uszczelki. Jednym ruchem wciskamy rurę do łącznika aż do znacznika wykonanego markerem lub kreski na rurze. Połączenie jest gotowe.

rury_P38.jpgrury_P39.jpg

Zobacz tez film

Test szczelności instalacji

1. Napełniamy instalację wodą.

2. Podczas napełniania usuwamy powietrze z instalacji.

3. Po napełnieniu i usunięciu powietrza zamykamy zawór.

4. Ustawiamy ciśnienie testowe, które musi być 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego. Ze względu na elastyczność materiału ciśnienie może spadać, więc co 10 minut należy je uzupełniać do wartości testowej. Taki proces powtarzamy 3 razy. W czasie całego testu ok. 30 minut należy obserwować całą instalację w celu wykrycia możliwego przecieku.

5. Po 30 minutach redukujemy ciśnienie do połowy wartości użytkowej.

6. Przez następne 90 minut sprawdzamy instalację. Jeżeli w tym czasie ciśnienie spadnie oznacza to wystąpienie przecieków.

Przebieg testu pokazuje wykres.

rury_P40.jpg

 

Sposoby prowadzenia przewodów w instalacjach wodociągowych

 

System Nueva Terrain pozwala na konwencjonalne i niekonwencjonalne prowadzenie instalacji. System tradycyjny to najczęściej system trójnikowy w którym instalacja rozgałęzia się po drodze na podejściach do poszczególnych punktów czerpalnych. Same podejścia zamocowane są płytkach montażowych.

rury_P41.jpg

 

System „Szwajcarski” – rozwiązanie w którym istnieje możliwość późniejszej wymiany uszkodzonych przewodów bez konieczności rozkuwanie ściany lub podłogi. Instalacja w tym systemie wykonana jest w sposób rozdzielaczowy, każde podejście ma osobny przewód. Zakończenia przewodów (podejścia) posiadają specjalne puszki przyłączeniowe, umożliwiające wyciągniecie rury. Każda rura jest poprowadzona w rurze osłonowej peschla, należy wykonać łagodne łuki.

rury_P42.jpg

 

System „Spider” – korzysta z systemowych złączek pozwalających na szybkie rozgałęzienie przewodu. daje to znaczne oszczędności łączników i rur ograniczając ich ilość do niezbędnego minimum.

rury_P44.jpg