Magazyny zewnętrzne podziemne

Wiadomości wstępne 

 

Przy dużym rocznym zapotrzebowaniu na pelet i braku wydzielonego pomieszczenia w budynku korzystnym rozwiązaniem jest magazyn zewnętrzny zlokalizowany pod ziemią. Zbiorniki peletu podziemne wykonywane są jako:

– betonowe bunkry

– zbiorniki stalowe jedno lub wielokomorowe

– zbiorniki tworzywowe

Zbiorniki podziemne łączy się następnie z budynkiem rurą PVC o dużej średnicy (zwykle 200mm) w której prowadzone są dwa przewody ciśnieniowe – jeden podający paliwo do zasobnika kotła i drugi powrotny powietrza do zbiornika. 

Rys. Zbiornik podziemny betonowy z systemem opróżniania Sonnen-Pellet-Maulwurf 3000

 

Rys. System Maulwurf-3000 ozn. 1- przyłącze do węża ssącego, 2-kabel YSLY 7×1, 3-koła transportowe, 4-wlot peletu, 5-łuk do zaczepienia haka transportowego, 6-zgarniacz, 7-konstrukcja rurowa, 8-suwak, 9-przłącznik zmiany ruchu, 10-pokrywa węża, 11-obrotnica z krzywką 

 

 

Zbiorniki podziemne mogą mieć dno stożkowe lub płaskie. W pierwszym przypadku pelety opadają na dno grawitacyjnie i w tym przypadku nie są potrzebne systemy aktywnego opróżniania. Przy dnach płaskich zbiornik posiada standardowo system aktywny w postaci samojezdnego „odkurzacza”, wewnętrzny nagarniacz lub system wibracyjny. Podwójny właz do zbiornika nie jest przypadkowy, bowiem oba włazy mają osobne zastosowanie. Jeden służy jako wziernik do zbiornika i otwór serwisowy do podniesienia systemu ssącego, drugi jest szczelnym zamknięciem z dwoma końcówkami do węży (podającego pelet i usuwającego powietrze z pyłem). UWAGA-otwory włazowe są zawsze szczelnie zamknięte względem samego zbiornika, ale pokrywy włazów już nie. Dlatego może się przez nie dostać woda deszczowa lub spływająca po terenie. Należy więc każdorazowo w każdym włazie wykonać odwodnienie w postaci rury odprowadzającej wodę do podziemnego systemu drenażowego.

  

Fot. Wloty włazów, po lewej serwisowego, po prawej dla dostawcy peletu.

 

Rys. Schemat instalacji ze zbiornikiem podziemnym. U góry po lewej instalacja drenażowa włazu. Po prawej wentylacja zbiornika

 

Rys. Instalacja ze zbiornikiem podziemnym dla budynku niepodpiwniczonego.

 

Fot. Szczegół systemu pneumatycznego peletu i rury powracającej powietrze do zbiornika.

 

Magazyn podziemny musi być całkowicie szczelny na wodę gruntową, wszystkie przejścia przez ściany zbiornika musza być wykonane jako ciśnieniowe z uszczelkami rozprężnymi. Dodatkowo magazyn należy wyposażyć w instalację wentylacyjną grawitacyjną z rurą wylotową usytuowana przy budynku lub jako konstrukcja wolnostojąca.

ozebio128.jpg

Rys. Zbiornik podziemny stalowy dwukomorowy.

ozebio129.jpg

Rys. Zbiornik podziemny tworzywowy.

 

Rys. Schemat instalacji ze zbiornikiem z włóknem szklanym Ozn. 1- zbiornik z GRP, 2-właz, 3-pokrywa włazu, 4-sprzęgło z głowicą STORZ-A do doprowadzenia peletu i ssące, 5-przewód ssący peletu, 6- głowica wibracyjna, 7-przewód doprowadzający pelet do zasobnika kotła, 8- przewód powrotny powietrza, 9-turbina ssąca, 10- zasobnik peletu, 11-kocioł na biomasę, 12-przewód masy, 13-uziemienie, 14-wypełnienie wykopu

 

Przy bardzo dużych zbiornikach podziemnych o objętości kilkudziesięciu m3, stosuje sie więcej niż jeden otwór zasypowy, sytuując je symetrycznie względem powierzchni zbiornika tak, aby zapewnić jego równomierne wypełnienie. Opróżnianie tak dużych zbiorników może być wykonywane systemami aktywnymi jak też urządzeniami ślimakowymi z nagarniaczami peletu. Rozwiązania takie mają zastosowanie głównie w kotłowniach przemysłowych. Poniżej system Maulwurf 6000-E3

Rys. Zbiornik podziemny o pojemności 60m3 z systemem Maulwurf 6000-E3

 

Rys. Zbiornik o pojemności 60m3 z przenośnikiem ślimakowym i nagarniaczem.

 

Rys. Zbiornik z trzema dyszami zasypowymi. System ślimakowy łamany z szachtem serwisowym