Montaż na dachu z blachodachówki i dachówki bitumicznej

        W przypadku dachów pokrytych blachą lub papą, czynnikiem który zasadniczo decyduje o rozstawie uchwytów jest rozmieszczenie krokwi dachowych, dodatkowo w przypadku blach falistych, czynnikiem

decydującym o rozstawie uchwytów jest rozmieszczenie zagłębień na połaci dachu.

ozekol153.jpg  ozekol154.jpg

Rozstaw  pionowy uchwytów (w)  pod profile wielorowkowe zależy od rodzaju solarów i podawany jest w instrukcjach montażowych prodozekol155.jpgucenta. Przed przystąpieniem do montażu uchwytów należy dokładnie zlokalizować położenie krokwi dachowych zaznaczając je na blasze. Zwykle wymaga to odkręcenia śrub farmerskich i uniesienia blachy przy okapie, a następnie zaznaczenia na pasie nadrynnowym kredą położenia krokwi.

Fot. Wkręt dokrokwiowy.

Uchwyty dla szyn montażowych przy dachu z blachodachówki lub papy noszą nazwę wkrętów dokrokwiowych (fot.), albo śrub dwugwintowych i wykonane są ze stalowej śruby o średnicy M10 lub M12 i długości 200, 250 lub 300mm. Śruba od strony szyny posiada gwint metryczny, natomiast od trony dachu gwint śrubowy do montażu w drewnie. Dla zapewnienia prostopadłego montażu dach (krokiew) należy w pierwszej kolejności nawiercić wiertłem o mniejszej średnicy i w powstały otwór wkręcić śrubę aż do gumowej podkładki. Guma zapewnia szczelność konstrukcji dachowej. Kolejne etapy montażu pokazują zdjęcia.

ozekol436.jpgozekol437.jpg

Fot. Nawiercanie i rozwiercanie otworu pod śrubę dokrokwiową.

ozekol438.jpgozekol439.jpg

Fot. Wkręcanie śruby wkrętarką. Śruba powinna być prostopadła do powierzchni dachu, a dolna nakrętka dociskać gumową uszczelkę.

ozekol440.jpg

Fot. Montaż na dachu z dachówki bitumicznej.

  Na wkręcie pomiędzy dwoma nakrętkami mocowana jest płytka montażowa do przykręcenia profilu wielorowkowego. Aby zamocować sam profil należy wsunąć w jego dolną część śruby mocujące i dokręcić je nakrętkami do płytek. Jeśli solarów jest więcej i jedna szyna jest zbyt krótka, dołącza się kolejne. Szyny powinny być połączone między sobą łącznikami szynowymi, aby stanowiły na dachu jedną płaszczyznę, szczególnie, gdy kolektor zachodzi na obie szyny.  Poniżej sposób umieszczenia śrub montażowych w profilu, łączenie szyn oraz przekrój przez gotową konstrukcję.

ozekol156.jpgozekol157.jpg

ozekol44.gif

Rys. Łącznik szynowy

 ozekol158.jpg

Fot. Szczegół montażu profilu wielorowkowego na wkręcie dokrokwiowym. na górze profilu jest już zamocowany uchwyt boczny dla solara. 

W ten sam sposób mocujemy górny profil wielorowkowy, następnie w profil dolny wkładamy   uchwyty dla solarów. Zwykle na każdy kolektor dachowy stosowane są dwa uchwyty (zaczepy) na których opiera się rama kolektora.  Boczne części solara blokujemy zakładając do szyn montażowych uchwyty boczne i dokręcając je nakrętką.

ozekol38.gif

Rys. szczegół montażu kolektora dachowego

1 – kolektor

2 – profil wielorowkowy

3 – uchwyt dachowy

4 – nakrętka dociskowa

5 – uszczelka elastyczna

6 – pokrycie dachu

7 – zestaw śruby mocującej profil

8 – uchwyt (zaczep) mocujący kolektor

Uchwyty dla kolektora należy mocować w taki sposób aby odległość uchwytu od brzegu kolektora wynosiła  230-280mm. Uchwyty zabezpieczają kolektor przed zsunięciem.

 ozekol441.jpg

Przy montażu kilku kolektorów w szeregu długość szyn należy dopasować do długości całego zestawu. Szyny (profile wielorowkowe) sprzedawane są o różnych długościach od około 1100 mm do 2600mm. Przy większych długościach należy łączyć je między sobą za pomocą łączników wkładanych do wewnętrznego otworu profilu.

ozekol45.gif

Rys. Przekrój przez cały panel (rys. Ensol)

W przypadku, gdy kąt nachylenia dachu nie zapewnia wymaganego kąta nachylenia kolektora względem płaszczyzny poziomej, stosuje się montaż na konstrukcji korygującej (rys. poniżej). 

ozekol46.gif

Rys. Montaz na stelażu korekcyjnym (Ensol)

Rozwiązanie powyższe jest kontrowersyjne z punktu widzenia wytrzymałości na wiatr. Wymaga stosowania dodatkowych wzmocnień, tzw. zastrzałów pomiędzy wspornikami. Dolny uchwyt dokrokwiowy trzeba zmodyfikować wyginając blaszkę pod odpowiednim kątem, aby szyna wielorowkowa leżała na niej płasko. Wymaga to dużej odpowiedzialności i umiejętności od montera.

ozekol47.gif

Rys. Zestaw korygujący w drugim rzucie, pokazano kątowniki zastrzałowe. Ostateczne usztywnienie konstrukcji zapewnia górna szyna (Rys. Ensol)