Montaż na dachu z dachówki ceramicznej

Uwagi ogólne

 

Dachy kryte dachówką ceramiczną mają z reguły duży spadek. Poruszanie się po takim dachu wymaga szczególnej ostrożności. Nie należy stawać na powierzchni dachówek. Dachówki w miejscach oparcia stopy powinny być podsunięte pod wyższy rząd. Przy bardzo dużym spadku dachu zaleca się stosowanie podestów roboczych, oparć dla stóp, itp. ułatwiających poruszanie się po dachu. Elementy te omówiłem osobno w artykule BHP przy pracach na dachu. 

Przy dachu z dachówki ceramicznej szyny montażowe mocowane są do tzw. uchwytów dachówkowych, których konstrukcje zależą od technologii montażu danego typu kolektora. Generalnie można je dalej dzieli na:

– nieregulowane, w których kształt uchwytu i jego wszystkie wymiary są stałe

– regulowane, w których wysokość, lub wysokość i długość można dopasować do konstrukcji dachu.

ozekol442.jpgozekol443.jpg

Fot. Uchwyty dachówkowe, po lewej – nieregulowany, po prawej – podwójnie regulowany.

 

Uchwyty dachówkowe mogą być mocowane do krokwi, do pomocniczych łat przymocowanych do konstrukcji dachowej, w szczególnych przypadkach i systemach uchwyt może być też zaczepiony o łatę dachową i oparty na dachówce. Pamiętajmy, że dachówki mają różne kształty. Możemy tutaj wyróżnić dachówkę falistą, płaską, możemy też mówić o dachu z dachówek łupkowych. Każde z tym rozwiązań wymaga nieco innych konstrukcji uchwytów.

Montaż do krokwi

To zalecane rozwiązanie, zapewniające najwyższą wytrzymałość konstrukcji.

ozekol48.gif

Rys. Montaż uchwytów dachówkowych do krokwi dachowych.

Wymiary X i Y ustala producent kolektorów w instrukcji montażu. Rozstaw ten zależy od wymiarów kolektora i jego położenia na dachu (pionowy, poziomy).

ozekol49.gif

 Rys. Sposób montażu uchwytu dachówkowego.

Uchwyt przykręca się do krokwi czterema śrubami o długości minimum 60mm. Rant dachówki w miejscu oparcia na uchwycie należy podpiłować przecinarką tarczową. Uchwyty dachówkowe należy zawiesić na dachówce tak, aby część wsporcza leżała w jej zagłębieniu (dotyczy dachówek falistych). Istnieje możliwość w/w regulacji poprzez przykręcenie uchwytów do krokwi w konfiguracjach przedstawionych poniżej:

ozekol50.gif

W przypadku gdy rozstaw krokwi dachu nie odpowiada wymaganemu rozstawowi uchwytów dachówkowych monter we własnym zakresie musi wykonać wzmocnienie pomiędzy krokwiami umożliwiające montaż uchwytu dachówkowego. Zaleca się wykonanie wzmocnienia z łaty o przekroju min40x60mm przykręconej do dwóch kątowników mocujących (min 80x80x60x3 mm) przykręconych następnie do dwóch krokwi dachu. Górna krawędź wzmocnienia powinna znajdować się na tej samej wysokości co górna krawędź krokwi.

ozekol51.gif

Montaż przez wciśnięcie pod łatę dachową

ozekol444.jpg

 

Rozwiązanie powyższe umożliwiają uchwyty stosowane w systemie montażu firmy Saunier Duval. 

Rys. (po prawej)  Montaż uchwytu dachówkowego przez wciśnięcie pod łatę. 1- uchwyt dachówkowy, 2-śruba mocująca.

 W tej wersji uchwytu istnieje możliwość szybkiego przestawienia elementu mocującego w górne położenie i wykorzystanie do montażu krokwi dachowej

ozekol445.jpg

 

 W załącznikach jeszcze inne systemy montażu.