Normy dla biopaliw

PN-EN ISO 14780:2017-07  – wersja angielska Biopaliwa stałe — Przygotowanie próbek
PN-EN ISO 16559:2014-09 Wersja angielska Biopaliwa stałe — Terminologia, definicje i określenia
PN-EN 16723-2:2017-10 – wersja angielska Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego — Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów samochodowych
PN-EN 16900:2017-04  – wersja angielska Biooleje z procesu szybkiej pirolizy do przemysłowych kotłów grzewczych — Wymagania i metody badań
PN-EN 16934:2017-10 – wersja angielskaPaliwa do pojazdów samochodowych oraz produkty przetwarzania olejów i tłuszczów — Oznaczanie glukozydów steroli w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) — Metoda GC-MS ze wstępnym oczyszczaniem techniką SPE
PN-EN ISO 16993:2015-05 Wersja angielska Biopaliwa stałe — Przeliczanie wyników oznaczeń na różne stany
PN-EN 16723-1:2016-12 – wersja angielska. Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego — Część 1: Wymagania dotyczące biometanu zatłaczanego do sieci gazu ziemnego
PN-EN ISO 17225-1:2014-07 Wersja polska Biopaliwa stałe — Specyfikacje paliw i klasy — Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN ISO 17225-2:2014-07 Wersja angielska Biopaliwa stałe — Specyfikacje paliw i klasy — Część 2: Klasy

peletów drzewnych

PN-EN ISO 17225-3:2014-07 Wersja angielska Biopaliwa stałe — Specyfikacje paliw i klasy — Część 3: Klasy

brykietów drzewnych

PN-EN ISO 17225-4:2014-07 Wersja angielska Biopaliwa stałe — Specyfikacje paliw i klasy — Część 4: Klasy

zrębków drzewnych

PN-EN ISO 17225-5:2014-08 Wersja angielska Biopaliwa stałe — Specyfikacje paliw i klasy — Część 5: Klasy

drewna kominkowego

PN-EN ISO 17225-6:2014-08 Wersja angielska Biopaliwa stałe — Specyfikacje paliw i klasy — Część 6: Klasy

peletów niedrzewnych

PN-EN ISO 17225-7:2014-08 Wersja angielska. Biopaliwa stałe — Specyfikacje paliw i klasy — Część 7: Klasy brykietów niedrzewnych

PN-EN ISO 17828:2016-02 Wersja angielska Biopaliwa stałe — Określanie gęstości nasypowej

PN-EN ISO 17831-1:2016-02 Wersja angielska Biopaliwa stałe — Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej

peletów i brykietów — Część 1: Pelety

PN-EN ISO 17831-2:2016-02 Wersja angielska Biopaliwa stałe — Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej

peletów i brykietów — Część 2: Brykiety

PN-EN ISO 18122:2016-01 – wersja polska Biopaliwa stałe — Oznaczanie zawartości popiołu

PN-EN ISO 18123:2016-01 – wersja polska Biopaliwa stałe — Oznaczanie zawartości części lotnych

PN-EN ISO 18125:2017-07  – wersja angielska Biopaliwa stałe — Oznaczanie wartości opałowej

PN-EN ISO 18134-1:2015-11  – wersja polska Biopaliwa stałe — Oznaczanie zawartości wilgoci — Metoda suszarkowa — Część 1: Wilgoć całkowita — Metoda referencyjna

PN-EN ISO 18134-2:2017-03 – wersja angielska Biopaliwa stałe — Oznaczanie zawartości wilgoci — Metoda suszarkowa — Część 2: Wilgoć całkowita — Metoda uproszczona

PN-EN ISO 18134-3:2015-11 – wersja polskaBiopaliwa stałe — Oznaczanie zawartości wilgoci — Metoda suszarkowa — Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej

PN-EN ISO 18135:2017-06  – wersja angielska Biopaliwa stałe — Pobieranie próbek

PN-EN ISO 19743:2017-07  – wersja angielska Biopaliwa stałe — Oznaczanie zawartości ciężkich materiałów obcych o wielkości większej niż 3,15 mm