Normy dotyczące energetyki wodnej

PN-EN 60041:1999 Badania odbiorcze przeprowadzane w warunkach eksploatacyjnych celem określenia hydraulicznych parametrów ruchowych turbin wodnych, pomp zasobnikowych i turbin odwracalnych

PN-EN 60193:2002 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny — Modelowe badania odbiorcze

PN-EN 60308:2005 Turbiny wodne — Badanie układów regulacji

PN-EN 60308:2007 Turbiny wodne — Badania układów regulacji

PN-EN 60609-1 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny — Ocena erozji kawitacyjnej — Część 1: Ocena erozji w turbinach reakcyjnych, pompach zasobnikowych i pompoturbinach

PN-EN 60609-1:2005 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny — Ocena erozji kawitacyjnej — Część 1: Ocena erozji w turbinach reakcyjnych, pompach zasobnikowych i pompoturbinach

PN-EN 60609-1:2007 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny — Ocena erozji kawitacyjnej — Część 1: Ocena erozji w turbinach reakcyjnych, pompach zasobnikowych i pompoturbinach

PN-EN 60609-2:2002 Ocena uszkodzeń kawitacyjnych turbin wodnych, pomp zasobnikowych i turbin odwracalnych — Część 2: Turbiny Peltona

PN-EN 61362 Wytyczne dotyczące specyfikacji układów regulacji turbin wodnych

PN-EN 61362:2002 Przewodnik dotyczący specyfikacji technicznej układów sterowania turbin wodnych

PN-EN 61362:2004 Wytyczne dotyczące specyfikacji układów regulacji turbin wodnych

PN-EN 61850-7-410:2008 Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych — Część 7-410: Elektrownie wodne — Komunikacja dla celów nadzoru i sterowania

PN-EN 61850-7-410:2013-06/A1:2016-06 Wersja angielska Systemy i sieci komunikacyjne automatyzacji

przedsiębiorstw elektroenergetycznych — Część 7-410: Podstawowa struktura komunikacyjna — Elektrownie

wodne — Komunikacja dla celów nadzoru i sterowania

PN-EN 62256:2017-10 – wersja angielskaTurbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny — Renowacja i poprawa właściwości eksploatacyjnych

PN-EN 62270 Automatyka elektrowni wodnej. Wytyczne do sterowania komputerowego

PN-EN 62270:2005 Automatyka elektrowni wodnej — Wytyczne do sterowania komputerowego

PN-EN 62270:2006 Automatyka elektrowni wodnej — Wytyczne do sterowania komputerowego