Podział przyborów gazowych według CEN

Informacje ogólne

Urządzenia gazowe można dzielić ze względu na przeznaczenie i sposób odprowadzania spalin jaki i pobierania powietrza do spalania. pierwsze kryterium wyróżnia  kategorie urządzeń gazowych przypisując im skróty literowe wykorzystywane później w  projektach budowlanych. Drugi podział zastosowany przez CEN wyróżnia urządzenia gazowe typu A, B i C. szczegółowe oznaczenia poniżej.

Kategorie urządzeń gazowych

1. Urządzenia do przygotowywania posiłków:

-KG – kuchenka gazowa dwu lub czteropalnikowa o mocy do 8,5 kW

– kuchenka gazowo-elektryczna (bez symbolu) wyposażona w palniki gazowe o łącznej mocy do 3,6 kW i płytę elektryczną grzejną o mocy do 4,5 kW

– KGP – kuchenka gazowa z piekarnikiem o łącznej mocy do 11,5 kW z 4 palnikami nawierzchniowymi i palnikiem piekarnika

– PG – piekarnik gazowy o mocy do 3 kW

– RG – rożno gazowe o mocy 2-6 kW

 

2. Urządzenia do podgrzewania wody:

– GGWP – grzejnik gazowy wody przepływowej, w tym terma gazowa o mocy do 9 kW i piecyki kąpielowe o mocy do 28 kW

– ZGW – grzejnik wody zbiornikowy, moc zależy od objętości zbiornika

 

3. Ogrzewacze pomieszczeń i promienniki:

– OGW – ogrzewacz pomieszczenia konwekcyjny lub OGW-W z wymuszonym przepływem powietrza, oznaczenie stosowane jest zarówno dla ogrzewaczy z otwartą jak i zamkniętą komorą spalania,

– OGPK – ogrzewacz promiennikowy konwekcyjny, kominek gazowy

– OGP – promiennik gazowy

 

4. Kotły grzewcze:

– KGGW-N – kocioł gazowy wodny niskotemperaturowy do 100° C

– KGGW-N-K – kocioł gazowy wodny niskotemperaturowy kondensujący

– KGGW-N-D – kocioł gazowy wodny niskotemperaturowy dwufunkcyjny

– KGGW-S – kocioł gazowy wodny średniotemperaturowy do 115° C

 

Urządzenia gazowe typu A

 

To urządzenia pobierające powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia i do pomieszczenia odprowadzające spaliny (np. kuchenka gazowa). Dzielą się na trzy podtypy:

A1- urządzenia z palnikiem atmosferycznym (bez wentylatora)

A2 – urządzenia z wentylatorem usytuowanym za komora spalania

A3 – urządzenia z wentylatorem usytuowanym przed komorą spalania.

gazour6.jpg

Urządzenia gazowe typu B

 

To urządzenia pobierające powietrze z pomieszczenia ale podłączone do przewodu spalinowego.

B11- urządzenie z przerywaczem ciągu z palnikiem atmosferycznym, odprowadzające spaliny do kanału spalinowego

B12 – urządzenie z przerywaczem ciągu, z palnikiem o wymuszonym przepływie powietrza z wentylatorem za wymiennikiem ciepła

B13 – urządzenie z przerywaczem ciągu, z wentylatorem nadmuchowym, przed komorą paleniskową

B14- urządzenie z przerywaczem ciągu, z wentylatorem umieszczonym za przerywaczem ciągu

gazour7.jpg

B21- Urządzenie bez przerywacza ciągu z palnikiem atmosferycznym

B22 – urządzenie bez przerywacza ciągu, z wentylatorem wyciągowym umieszczonym za wymiennikiem ciepła

B23 – urządzenie bez przerywacza ciągu, z wentylatorem nadmuchowym umieszczonym przed komorą spalania

gazour8.jpg

B32 – urządzenie bez przerywacza ciągu, z przewodem spalin koncentrycznym, z wentylatorem wyciągowym za wymiennikiem ciepła

B33 – urządzenie bez przerywacza ciągu, z przewodem spalin koncentrycznym z wentylatorem nadmuchowym

gazour9.jpg

B41, B42, B43, B44- urządzenia gazowe z przerywaczem ciągu, z palnikiem atmosferycznym (41) lub z wymuszonym przepływem powietrza, odprowadzające spaliny osobnym kanałem spalinowym wyprowadzonym ponad dach budynku lub poprowadzonym poprzez ścianę zewnętrzną budynku

 gazour11.jpg

B51, B52, B53 – urządzenia bez przerywacza ciągu, z osobnym przewodem spalinowym wyprowadzonym ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną budynku, z palnikiem atmosferycznym , bądź z wymuszonym przepływem powietrza

gazour12.jpg

Urządzenia gazowe typu C

 

To urządzenia z zamknięta komorą spalania, w których powietrze do spalania pobieranie jest z zewnętrznej przestrzeni budynku oraz spaliny odprowadzane są przewodem spalinowym na zewnątrz.  Pierwsza cyfra przy literze oznacza jeden z ośmiu systemów odprowadzania spalin, cyfra druga – miejsce usytuowania wentylatora lub jego brak, przy czym: 1- brak wentylatora, 2- wentylator za wymiennikiem ciepła, 3- wentylator przed wymiennikiem ciepła, 4- wentylator za przerywaczem ciągu

C11, C12, C13 – urządzenia gazowe bez przerywacza ciągu z  przewodami powietrza i odprowadzania spalin równoległymi lub koncentrycznymi wyprowadzonymi przez ścianę budynku.

C21, C22, C23 – Rysunek a) poniżej, urządzenia gazowe bez przerywacza ciągu, z przewodami powietrzno-spalinowymi doprowadzonymi do wspólnego szybu powietrzno-spalinowego

C31, C32, C33 – Rysunek b) poniżej, urządzenia gazowe bez przerywacza ciągu z przewodami powietrzno-spalinowymi wyprowadzonymi ponad dach budynku i zakończonymi elementami wlotowo-wylotowymi.

C41, C42, C43 – Rysunek c) poniżej, urządzenia gazowe bez przerywacza ciągu, powietrze do spalania doprowadzane jednym, a spaliny odprowadzane drugim kanałem umieszczonym we wspólnym kominie (kominy typu LAS), wyprowadzonym powyżej dachu budynku

C51, C52, C53 – Rys.a) poniżej, urządzenia gazowe bez przerywacza ciągu, Powietrze do spalania pobierane jest przewodem przez ścianę zewnętrzną budynku, a spaliny odprowadzane są osobnym kanałem ponad dach

C71, C72, C73 – Rys.b) poniżej, urządzenia gazowe z przerywaczem ciągu, Powietrze do spalania doprowadzane jest z poddasza koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym, a spaliny odprowadzane są ponad dach

C81, C82, C83 – Rys.c) poniżej, urządzenia gazowe bez przerywacza ciągu, powietrze do spalania doprowadzane osobnym kanałem przez ścianę zewnętrzną budynku, a spaliny odprowadzana drugim kanałem do wspólnego komina wyprowadzonego ponad dach.