Odwodnienia krawężnikowe

 Charakterystyka ogólna

Stanowią połączenie krawężnika z odwodnieniem liniowym. Niektóre ich elementy (studzienki krawężnikowe) mogą też spełniać funkcję samodzielnego odwodnienia punktowego.
            Na rynku dostępne są co najmniej dwa rozwiązania: odwodnienia krawężnikowe KerbDrain firmy ACO i odwodnienia punktowe i liniowe krawężnikowe firmy ANCOR SYTEC.
System KerbDrain produkowany jest z betonu żywicznego w klasie obciążenia D400 i C250 w dwóch wysokościach:
–          ACO KerbDrain 480 (wersja standardowa o wysokości 480 mm)
–          ACO KerbDrain 305 (wersja niska o wysokości krawężnika 305 mm).
Obie wersje posiadają szeroki wybór elementów do budowy krawężników prostych i łukowych, tak zewnętrznych jak i wewnętrznych. Dodatkowo, dla wykonania przejść dla pieszych dostępne są elementy „ślepe” obniżone oraz elementy ze spadkiem lewym lub prawym. W najniższych punktach systemu instalowane są studzienki zbiorcze z włazami rewizyjnymi. W porównaniu do tradycyjnego rozwiązania (krawężnik betonowy i odwodnienie punktowe), ACO KerbDrain charakteryzuje się:
–          większą do 50% wytrzymałością
–          małym ciężarem elementów krawężnikowych (np. element 480 – 32 kg, 305 – 25 kg)
–          wysoką odpornością chemiczną, min. na sole, węglowodory,

odwodkraw1.jpg

Fot. System odwodnienia krawężnikowego ACO KerbDrain.

odwodkraw2.jpg

odwodkraw3.jpgodwodkraw4.jpg

Fot. Zastosowania systemu krawężnikowego

Odwodnienie krawężnikowe SYTEC w Kielcach

Fot. Odwodnienie krawężnikowe SYTEC.

Odwodnienia mostowe

To rozwiązanie przeznaczone dla ochrony elementów betonowych i żelbetowych mostów i wiaduktów przed szkodliwym działaniem roztworów wodnych zawierających sole, zasady, paliwa i smary. Umożliwiają odprowadzanie wody z górnej powierzchni mostu poniżej jego konstrukcji w sposób swobodny (most) lub z wykorzystaniem pionu deszczowego (wiadukt). Na rynku dostępny jest system odwodnień mostowych „ANCOR” firmy ANCOR SYTEC   wykonany w postaci wpustów (sączków) krawężnikowych z polimerobetonu i prefabrykowanych krawężników z laminatów żywiczno-szklanych. Połączenie obu elementów zapewnia wysoką estetykę oraz dodatkowo wyznacza kierowcom tor jazdy.

Budowa odwodnienia mostowego firmy ANCOR

odwodmost1.jpg

System odwodnienia mostowego SYTEC typ ANCOR składa się z 7 elementów, jest to:

  • deska gzymsowa prosta lub profilowana z polimerobetonu,
  • balkon mostowy pod latarnię,
  • wpust mostowy z polimerobetonu,
  • sączek mostowy z laminatu żywicznego,
  • krawężnik mostowy z polimerobetonu,
  • krawężnik mostowy ze ściekiem z polimerobetonu,
  • ściek przykrawężnikowy z polimerobetonu
Gzyms stanowi zewnętrzną okładzinę konstrukcji mostu. Pełni również rolę deskowania traconego podczas betonowania płyty chodnika. Dzięki wykorzystaniu do produkcji gzymsu polimerobetonu, zapewnia on także doskonałą ochronę przed niszczącymi czynnikami atmosferycznymi.

       Zewnętrzna powierzchnia gzymsu pokryta jest gładkim laminatem na bazie żelkotu poliestrowego i może mieć praktycznie dowolny kolor z zakresu kolorów palety RAL.

Sączek to element służący do punktowego zbierania wody z poziomu izolacji mostu. Wykonanany z laminatu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, oferuje wytrzymałość nie mniejszą niż w sączkach stalowych oraz znacznie większą odporność chemiczną

 

Odwodnienie mostowe firmy IRMA

System odwodnień mostowych firmy Irma stanowi skuteczną ochronę obiektów mostowych przed szkodliwym działaniem agresywnych chemicznie wód opadowych spłukujących z nawierzchni jezdni sole, kwasy, zasady oraz substancje ropopochodne.

Składa się z przykrawężnikowych korytek ściekowych, elementu krawężnikowego, wykonanych z polimerobetonu oraz z żeliwnego wpustu mostowego typu WM – 150C lub WMD – 150D. Elementem systemu uzupełniającym jest wykonana z polimerobetonu deska gzymsowa mostowa.
odwomost3.jpg

Rys. Wpust mostowy firmy IRMA.