Czyszczaki i rewizje

Zastosowanie

Czyszczaki zwane inaczej rewizjami kanalizacyjnymi, służą do umożliwienia okresowego czyszczenia kanalizacji lub jej wglądu za pomocą kamer inspekcyjnych.  Czyszczaki z punktu widzenia budowy to specjalne kształtki kanalizacyjne posiadające odkrywany dekiel (zaślepkę), po zdjęciu którego możliwe jest dostanie się do pionu lub poziomu kanalizacyjnego. Projektowanie czyszczaków (rewizji) polega na rozmieszczeniu ich w miejscach szczególnie narażonych na zator, jednocześnie z takim rozstawem, aby możliwe było dotarcie do każdego fragmentu kanalizacji. Na pionach czyszczaki umieszcza się z reguły:

– powyżej przejścia z pionu w poziom

– powyżej odsadzki na pionie

Na poziomach kanalizacyjnych rewizje powinny być umieszczone każdorazowo:

– w miejscach kaskad kanałowych

– na zakończeniach długich odcinków poziomych nie przechodzących w pion (na projektach elementy takie noszą nazwę korków kanalizacyjnych)

– na długich poziomach (dla umożliwienia czyszczenia kanału)

Odległości pomiędzy poszczególnymi czyszczakami na poziomach muszą umożliwić czyszczenie kanału pomiędzy dwoma otworami rewizyjnymi i zależą od średnicy przewodów. Im większa średnica rur, tym bardziej sztywną sprężynę kanalizacyjną o większym przekroju można użyć, tym samym rozstaw rewizji może być większy. Rewizje (czyszczaki) musza być dostępne dla serwisu. na odcinkach pionowych czyszczaki mocuje sie zwykle 0,5m nad poziomem podłogi zwracając zawsze dekiel w kierunku pomieszczenia (nigdy w ścianę!!!). Zbyt wysoki montaż czyszczaka może spowodować, ze po zdjęciu dekla ścieki obryzgają obsługę.

  Na odcinkach poziomych na rurach biegnących pod podłogą rewizje wykonuje się w studzienkach kanalizacyjnych, przykrytych włazem.

  Specyficzną formę rewizji w kanalizacji pełnią kratki ściekowe (wpusty podłogowe, piwniczne, liniowe). Wpusty posiadają standardowo wyjmowane zamknięcia wodne lub specjalne korki rewizyjne, po usunięciu których można bez przeszkód dostać się do kanalizacji.

 

Rodzaje

 

Czyszczaki kanalizacyjne można podzielić ogólnie na:

– z osadnikiem (maja zastosowanie na pionach deszczowych podłączonych do kanalizacji ogólnospławnej)

– bez osadnika

a także na czyszczaki:

– tworzywowe

– żeliwne

– ze stali nierdzewnej

z deklem przykręcanym lub w wersji kołnierzowej.

czyszc1.jpgczyszc2.jpg

Fot. czyszczaki na piony kanalizacyjne; po lewej sanitarny, po prawej deszczowy.

czyszc3.jpg  czyszc4.jpg

Fot. Rewizja kanalizacyjna, z przykręcanym śrubami deklem z uszczelka gumową. (KESMET); po prawej czyszczaki żeliwne w wersji kielichowej i bezkielichowej.