System montażu dla dachu pokrytego dachówką ceramiczną

Montaż rozpoczynamy od zamocowania uchwytów dachówkowych. Uchwyty należy zamocować do krokwi, po uprzednim podsunięciu dachówek pod wyższy rząd. Rozstaw uchwytów uzależniony jest od wymiarów paneli. Przyjmuje się ilość uchwytów w zależności od ilości paneli, np. 1 panel 4 uchwyty, 2 panele 6 uchwytów, 3 panele 8 uchwytów, itd.

Fot. 1 Hak dachówkowy

hak_dach.jpg

 

 

panelP1.jpg

Uchwyty przykręcamy minimum 4 wkrętami 6x40mm.  Uchwyty dachówkowe należy zawiesić na dachówce tak, aby część wsporcza leżała w jej zagłębieniu (dotyczy dachówek falistych). Istnieje możliwość w/w regulacji poprzez przykręcenie uchwytów do krokwi w konfiguracjach przedstawionych poniżej:
następnie dachówki przesunięte na czas montażu należy ustawić w poprzednim położeniu.

 

W przypadku gdy rozstaw krokwi dachu nie odpowiada wymaganemu rozstawowi uchwytów dachówkowych monter we własnym zakresie musi wykonać wzmocnienie pomiędzy krokwiami umożliwiające montaż uchwytu dachówkowego. Zaleca się wykonanie wzmocnienia z łaty o przekroju min 40x60mm przykręconej do dwóch kątowników mocujących (min 80x80x60x3 mm) przykręconych następnie do dwóch krokwi dachu. Górna krawędź wzmocnienia powinna znajdować się na tej samej wysokości co górna krawędź krokwi.

panelP3.gif

Do zamocowanych uchwytów w następnej kolejności przykręca się profile szynowe wielorowkowe, a do nich przy użyciu uchwytów kątowych przykręca się panel PV. Wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt z panelem wykonane są z aluminium, aby nie dopuścić do powstawania ogniw korozyjnych.

panelP51.jpg

Rys. Szczegół montażowy (BAKS)

Fot. Klema końcowa mocująca panel PV do szyny wielorowkowej.

Uchwyty mocujące panele do szyn (tzw. klemy) mają odmienne rozwiązania w zależności od budowy panelu (grubości ramy). Panele bezramowe mocuje się za pomocą klem z podkładkami dla ochrony panelu przed uszkodzeniem. Panele z rama aluminiową przytwierdzane są klemą bezpośrednio do szyny. Poniżej kilka rozwiązań klem końcowych i środkowych (mocujących dwa sąsiadujące panele).

panelP22.jpgpanelP23.jpg

Fot. Klemy środkowa i końcowa do paneli bezramowych (fot. ASAT)

Rys. Klema końcowa i środkowa z regulacją wysokości dla paneli o różnej wysokości ramy.

 panelP7.jpg

Fot. Przykład montażu

PV6.ht10.jpg

 

Na dachu ceramicznym panele można też mocować w sposób poziomy (horyzontalny). Możliwe są tutaj co najmniej dwa odmienne systemy montażu:

– montaż na szynach zamocowanych pionowo (wymaga odmiennych uchwytów hakowych z prostopadłym elementem montażowym)

– montaż na szynach podwójnych zamocowanych krzyżowo

PV6.ht14.jpg

Fot. Montaż paneli horyzontalny na szynach pionowych.

 

PV6.ht15.jpg

Rys. Montaż horyzontalny na szynach krzyżowych.

 

Opisywane powyżej rozwiązania dotyczą firmy RADMOR. Na rynku możemy też znaleźć systemy montażowe innych producentów o odmiennych konstrukcjach. Firma Novotegra oferuje całą gamę rozwiązań dla dachów pokrytych dachówka ceramiczną. Poniżej system top-fix:

 

System Top-fix

panelP52.jpg

panelP53.jpg

Jest łatwy w montażu, umożliwia dopasowanie się do każdego kształtu płytki ceramicznej dzięki regulacji w trzech kierunkach. Szyny montażowe o profilu C są tutaj jednocześnie rowkami do prowadzenia okablowania. Szyna posiada specjalną klemę końcową pełniącą rolę uchwytu dla ramy paneli i jednocześnie zaślepki szyny. Dzięki takiemu rozwiązaniu system jest bardzo zwarty i estetyczny. Haki montażowe są uniwersalne i pozwalają na montaż szyn w układzie poziomym lub pionowym. Przy dużym obciążeniu śniegiem stosowane są też haki podwójne (fot. obok).

panelP54.jpg

 

Dla dachu pokrytego karpiówką stosowane są nieco inne uchwyty, bardziej płaskie, tak aby opierały się na płytce. Szczegóły takiego montażu możemy zobaczyć w materiałach firmy BAKS (rys. poniżej).

panelP55.jpg

 

Panele PV mogą być w tym przypadku mocowane w układzie horyzontalnym lub wertykalnym

panelP56.jpg