Instalacje w układzie rozdzielaczowym

Wiadomości wstępne

 
W instalacjach w układzie rozdzielaczowym występuje jeden, lub w budynkach rozległych – kilka pionów, którymi czynnik grzewczy doprowadzony jest do rozdzielaczy (rys. 1). Od rozdzielacza przewody prowadzone są bezpośrednio do grzejników. Do każdego grzejnika biegnie oddzielna para przewodów (zasilający i powrotny). Przewody prowadzi się pod posadzką. Często przewody te niezależnie od mocy grzejnika mają jednakową średnicę, co ułatwia wykonanie instalacji. W przypadku układu rozdzielaczowego przeważnie stosuje się grzejniki z podłączeniem dolnym. Dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia estetyki pomieszczenia, a zwłaszcza podłogi, jest podejście do grzejnika od tyłu, czyli ze ściany, za pomocą specjalnego zestawu przyłączeniowego. Układ rozdzielaczowy ma szereg zalet, które powodują, że jest on obecnie bardzo często stosowany w budynkach nowo wznoszonych. 

corozd1.jpg

Rys 1. Układ rozdzielaczowy

Zalety systemu:

– brak połączeń w podłodze, wszystkie podejścia pod grzejniki biegnące od rozdzielcza do zaworów grzejnikowych wykonane sa pełnymi odcinkami rur, przy instalacji wykonanej z rur PE w rurze osłonowej peschla i łagodnych łukach, istnieje możliwość wymiany uszkodzonego odcinka rury bez rozkuwania posadzki

–  brak konieczności kucia bruzd w ścianach, wykonywania dodatkowych przejść przez stropy

– duża niezależność  pracy i regulacji wydajności poszczególnych grzejników

Wady systemu:

– duża ilość rur biegnących w podłodze, wysoki koszt materiałów

– możliwość wykonywania tylko w nowobudowanych obiektach

– problemy z odwadnianiem i odpowietrzaniem instalacji

 Podejścia grzejnikowe

 

W systemie rozdzielaczowym można wykonywać praktycznie wszystkie rodzaje podejść grzejnikowych, zarówno od strony ściany jak i podłogi, chociaż to drugie rozwiązanie jest optymalne. Na rysunku poniżej przwedstawiam rózne warianty takich podejść.

Rys. Warianty podejść grzejnikowych w układzie rozdzielaczowym. Od lewej – podejscie od strony podłogi do grzejnika zasilanego z boku z wykorzystaniem zaworu z korpusem obejścia (łuki na podejsciu pod grzejnik gięte w osłonach z PVC), podejście jak obok tylko z wykorzystaniem rurek niklowanych typu „L”, podejście od strony podłogi dla grzejnika zasilanego z boku w sposób krzyżowy z wykorzystaniem rurek typu „L” krótkiej i długiej, podejscie od strony ściany (grzejnik zasilany z boku), podejście od strony podłogi do grzejnika kompaktowego (rurki gięte), jak obok rurki niklowane typu „L”.