Instalacje w układzie trójnikowym poziomym

Wiadomości wstępne

W systemie trójnikowym poziomym główne przewody rozdzielcze poziome poprowadzone są w podłodze pomieszczenia w rurze osłonowej Peschla

     

Rys. Instalacja w układzie trójnikowym. 

Po drodze przewody rozdzielcze rozgałęziają sie na poszczególne grzejniki. Zastosowanie trójników redukcyjnych pozwala na dobór różnych średnic na poszczególnych działkach obliczeniowych. W układzie trójnikowym  występuje problem kolizji przewodów w podłodze, wylewki musza mieć większa grubość dla minimalnego przykrycia przewodów. Z uwagi na krycie całej instalacji w jastrychu wszystkie połączenia musza spełniać wysokie normy wytrzymałościowe. Zaleca się stosowanie połączeń zaprasowywanych, złączki przed wykonaniem wylewki jastrychowej powinny być owinięte izolacją lub folią. System trójnikowy może byc wykonany z przewodów sztywnych (np. rury cpvc klejone) jak i elastycznych. W tym drugim przypadku należy pamiętać, aby dla celów kompensacyjnych nie napinać rur pomiędzy dwoma trójnikami.

cotroj1.JPG

Fot. System trójnikowy, kolor czerwony i niebieski Peschla oznacza odpowiednio zasilenie i powrót c.o.

W systemie trójnikowym podejścia pod grzejniki preferowane są od strony podłogi, ale możliwe są też inne rozwiązania.

    

Fot. Podejścia pod grzejniki typu V od strony podłogi. Po lewej z wykorzystaniem rurek niklowanych typu „L”, po prawej w łukach ochronnych tworzywowych.