Ogrzewanie ścienne

Wiadomości wstępne

 

 Ogrzewanie ścienne jest systemem grzewczym w którym elementy grzewcze umieszczone są na ścianie pomieszczenia. Ze względu na budowę i zasadę działania ogrzewania ścienne można dzielić na:

– wodne

– elektryczne

Specyficznym rodzajem ogrzewania ściennego które nie będzie tutaj omawiane jest ogrzewanie parowe zwane też hypokaustycznym, stosowane już w starożytnym Rzymie.

Ogrzewanie ścienne wodne dzieli się dalej na technologie:

– mokre, w których rury grzewcze umieszczone są bezpośrednio w warstwie tynku

– suche, w których rury grzewcze umieszczone są za płytą gipsowo-kartonową

Ogrzewanie ścienne znajduje zastosowanie np. w budynkach zabytkowych, gdzie nie można zainstalować ogrzewania podłogowego z powodu cennych posadzek, w pomieszczeniach, gdzie podgrzewanie innych powierzchni byłoby szkodliwe, ale również w przypadku, gdy ogrzewanie podłogowe nie jest w stanie samo pokryć zapotrzebowania na ciepło. W dzisiejszym budownictwie jest ono stosowane jako jedyne ogrzewanie pomieszczenia. Ogrzewanie ścienne   może być montowane zarówno na ścianach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Ogrzewanie ścienne na ścianach zewnętrznych wymaga ułożenia izolacji termicznej po zewnętrznej stronie. Maksymalna temperatura powierzchni nie może przekraczać 35°C. Ponadto już podczas projektowania ogrzewania ściennego trzeba uwzględnić miejsca, gdzie ściana będzie zabudowana, np. gdzie będą zamocowane regały lub szafki i wiszące. Powierzchnie te trzeba wyłączyć z ogrzewania ściennego albo dokładnie podać w projekcie punkty, gdzie będą wiercone otwory pod kołki mocujące. Trzeba także uwzględnić fakt, że również meble stojące np. szafy utrudniają przekazywanie ciepła do pomieszczenia. Okładziny ścian wykonane z materiałów izolacyjnych takich jak korek, pianka, obicie z tkaniny, boazeria drewniana z założenia nie będą efektywnie współpracowały z instalacją ogrzewania ściennego. Decyzja o wyborze materiału okładziny musi być poprzedzona badaniami, które sprawdzą czy dany materiał nadaje się do wykończenia ściany grzejnej.