Rozdrabniarki

Wstęp

W celu uniknięcia nieprzyjemnych dla otoczenia zapachów oraz dodat­kowych obiektów ze skratkami w oczyszczalniach ścieków wprowadza się rozdrabniarki. Urządzenia te rozdrabniają duże części zanieczyszczeń mechanicznych. umożliwiając wprowadzenie tych zanieczyszczeń do osadników lub bezpośrednio do komór fermentacyjnych: taka przeróbka skratek wprowadza do­datkową korzyść, jaką jest dodatkowa ilość gazu pofermentacyjnego.

Podział rozdrabniarek

Rozdrabniarki ze względu na konstrukcję dzieli sie na:

· niezatopione (młotkowe, nożowe, pompowe typu Sultzer),

· zatopione (kanałowe),

Z reguły projektuje się dwa ciągi równoległe, z których jeden powinien być rezerwowy. Urządzenia te są usytuowane przed piaskownikiem. Piaskowniki, kraty i rozdrabniarki chętnie blokuje się w jedną całość.

 

Rozdrabniarki niezatopione

 

Są urządzeniami wydzielonymi, do których doprowadza się skratki oraz w celu ułatwienia rozdrobnienia doprowadza się 6-8 l wody bądź ścieków na kg rozdrabnianych skratek. W przypadku stosowania rozdrabniarek niezatopionych w oczyszczalni ścieków muszą znajdować się kraty a także urządzenia do transportu skratek z hali krat do rozdrabniarek.

Przykładem tego typy urządzenia jest prasopłuczka SWM firmy MJtech-pomp.

System prasopłuczki SWM jest zwartą konstrukcją przystosowaną do odbioru, efektywnego rozdrobnienia, wypłukania z części organicznej, prasowania i odwodnienia skratek podanych przez kraty. Ultra czysty odpad po prasopłuczce SWM zawiera do 50% suchej masy a objętość skratek zredukowana jest nawet o 80%. Dzięki rozdrobnieniu skratek zwiększa się znacznie powierzchnia płukania w wyniku czego dokładniej wypłukuje miękkie części organiczne. Odpad jest wolny od fekaliów i uciążliwych odorów eliminując tym samym warunki dla odpadu niebezpiecznego i zmniejszając koszty jego deponowania. Zainstalowane w komorze płuczącej sito z rozbudowanym systemem płukania oddziela miękkie części organiczne od plastiku, papieru, lateksu i innych. Te twarde części są transportowane do dyfuzora (rury wyrzutowej) gdzie następuje faza prasowania i odwodnienia. W rezultacie otrzymujemy odpad przystosowany do składowania. Urządzenie SWM pozwala zmniejszyć znacznie koszty eksploatacyjne obiektów na których prowadzona jest administracja skratkami.

  rozdra1.jpg

Rozdrabiarki kanałowe zatopione-

Przeznaczone są do montażu w kanale lub na wewnętrznej ścianie zbiornika pompowni. Dzięki zastosowaniu dodatkowych sit w postaci bębnów obrotowych wykonanych z blachy perforowanej lub druta naspawanego na stelarz z profili stalowych rozdrabniarki typu Channel Monster osiągają przepływy od 450 do 10 500 m3/h oraz generują relatywnie niskie spiętrzenie (stratę hydrauliczną).  Dzielą się na kilka typów: CMD – rozdrabniarki z jednym sitem obrotowym, przepływy do 1720 m3/h, CDD – rozdrabniarki z dwoma sitami obrotowymi dla przepływów powyżej 1720 m3/h. Dodatkowo seria XD

wyposażona w samodzielne napędy sit obrotowych oraz grubsze wały przeznaczona dla najtrudniejszych zastosowań.   Rozdrabniarki typu Channel Monster pracują w wielu średnich i dużych pompowniach na całym świecie w tym na kilku obiektach w Polsce.  Stanowią ochronę pomp i rurociągów przed zatykaniem i blokowaniem się. Umożliwiają likwidację administracji skratkami na wielu pompowniach poprzez ich rozdrobnienie i hydrotransport za pośrednictwem pomp na oczyszczalnię.

rozdra3.jpgrozdra4.jpg

Rozdrabniarki u góry od lewej CMD i CDD