Przyłącza wodociągowe

Definicja przyłącza wodociągowego

 

Przyłączem wodociągowym nazywamy odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

 

Schemat przyłącza wodociągowego

 

Przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej w ulicy. Sieć taka może być wykonana z rury PE lub z innych materiałów. Sposób włączenia rury przyłącza w przewodów sieciowy przedstawia zdjęcie poniżej. Zwykle jest to trójnik siodłowy z tzw. nawiertką, czyli specjalnym urządzeniem do przewiercenia głównej rury wodociągowej.  

Kliknij w obraz aby zamkn±æ okno

 

Do nawiertki od razu przymocowuje się zasuwę wodociągową. Po nawierceniu przewodu zasuwa służy do natychmiastowego odcięcia dopływu wody. Zasuwę należy zamocować na stabilnym i równym podłożu, najlepiej betonowym lub podmurówce. Zasuwa posiada trzpień przedłużony wyprowadzony do poziomu przyszłego gruntu i zakończony nasadą do klucza. Nasada taka schowana jest w żeliwnej skrzynce umieszczonej najczęściej w chodniku lub w trawniku. Lokalizację skrzynki umożliwiają specjalne tabliczki umieszczone na najbliższym budynku, a przypadku jego braku na słupku w pobliżu zasuwy.

 

 

 

 

 

 

przyl02.jpg

Uzbrojenie przyłączy wodociągowych

 

Przyłącza wodociągowe mogą być wykonane na przewodzie wodociągowym pod ciśnieniem przy użyciu tzw. opaski z urządzeniem nawiertnym „nawiertki” lub za pomocą trójnika. Pierwsze rozwiązanie stosowane jest dla przyłączy o średnicy ≤50 mm lub w przypadku, gdy średnica przewodu ulicznego jest co najmniej dwukrotnie większa od średnicy przyłącza. Połączenia z trójnika stosuje sie w pozostałych przypadkach lub dla nowobudowanych sieci wodociągowych.

 

Nawiertki

 

przyl03.jpgprzyl04.jpg

 

przyl05.jpgprzyl06.jpg

 

Skrzynka uliczna do zasuwy i tabliczka informacyjna.

                                    

Na przewodzie przyłącza instaluje sie zasuwę odcinającą z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu, zabezpieczonym skrzynką uliczna z literą „W”. Miejsce umieszczenia skrzynki oznakowane jest tabliczką umieszczaną na najbliższej ścianie budynku, a w przypadku jej braku na słupku betonowym.

W skład przyłącza wodociągowego wchodzi także urządzenie pomiarowe „wodomierz główny” wraz z zaworami odcinającymi, tworzący tzw. „zespół wodomierza”. Wodomierz główny może być zamocowany w wydzielonym pomieszczeniu w budynku lub w przypadku jego braku lub przy dużej odległości budynku od przewodu ulicznego, w studzience wodomierzowej na zewnątrz budynku. Studzienka może być włazowa wykonana jako murowana lub betonowa, bądź niezłazowa z tworzywa sztucznego (fot,). W tym ostatnim rozwiązaniu odczyt wodomierza odbywa sie poprzez podniesienie zestawu wodomierzowego za pomocą ruchomej konsoli. Zob. też zasady montażu instalacji.

przyl09.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Po lewej – studzienka wodomierzowa, po prawej wygląd studzienki TX 1000 z wodomierzem sprzężonym.