technik informatyk

Predyspozycje psychofizyczne

 

  • przestrzega zasad kultury i etyki;
  •  jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; przewiduje skutki podejmowanych działań;
  •  jest otwarty na zmiany;
  • potrafi radzić sobie ze stresem; spokojny,
  • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  • przestrzega tajemnicy zawodowej; potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  • potrafi negocjować warunki porozumień; współpracuje w zespole

 

 

Film prezentujący zawód