technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

Predyspozycje psychofizyczne          

  • zainteresowania i zdolności techniczne,
  •  umiejętność nawiązywania kontaktów
  • umiejętność współpracy i pracy w  zespole    
  • cierpliwość, dokładność, spostrzegawczość,
  •  odpowiedzialność,
  • podzielność uwagi,
  • ogólna sprawność fizyczna,
  • wytrzymałość,
  • odporność,
  • koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Film prezentujący zawód