technik budownictwa

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

– bardzo dobry stan zdrowia,

– sprawność fizyczna i ruchowa,

– koordynacja wzrokowo-ruchowa,

– wyobraźnia i orientacja przestrzenna,

– pamięć wzrokowa,

– koncentracja i podzielność uwagi,

– refleks,

– brak lęku przestrzeni i wysokości,

– gotowość do pracy w złych warunkach atmosferycznych,

– spostrzegawczość.

Film prezentujący zawód