technik urządzeń sanitarnych

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

• sprawność narządów ruchu,

• sprawność narządu równowagi,

• chęć dokształcania się,

• umiejętność pracy w zespole,

• umiejętność podejmowania szybkich decyzji,

• samodzielność, dokładność i spostrzegawczość,

• umiejętność pracy w szybkim tempie,

• brak lęku wysokości,

• wyobraźnia przestrzenna,

• zdolności organizacyjne

Film prezentujący zawód