technik geodeta


Predyspozycje zawodowe

Od geodety oczekuje się predyspozycji typowo inżynierskich:

  • umiejętności logicznego myślenia i zastosowania teorii w praktyce oraz zdolności matematycznych i technicznych.
  •  wyobraźnia przestrzenna,
  • umiejętność planowania przestrzeni i posługiwania się rysunkiem technicznym.
  • zmysł praktyczny.
  • systematyczność, skrupulatność i zdolności organizacyjne.
  •  dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok
  • zamiłowanie do pracy z komputerem.

     

 

  Film prezentujący zawód