Podstawowe konstrukcje geometryczne

1.Wykreślić łuk o danym promieniu r, przechodzący przez dwa dane punkty A i B

Z punktów A i B zakreślamy promieniem r łuki a i b przecinające się w punktach O i O1, które są środkami łuków przechodzących przez A i B. Jak z tego wynika, przez dwa punkty można poprowadzić dwa łuki (c i d) o danym promieniu.