Odpowietrzenia

ODPOWIETRZENIA

 

Odpowietrzenie ma na celu umożliwienie usunięcia powietrza z przewodów sieci cieplnej podczas wykonywania prób wodnych ciśnieniowych, eksploatacji sieci oraz napowietrzenie przewodów podczas ich odwadniania. Preizolowane trójniki z zaworami kulowymi do odpowietrzeń mogą być instalowane w dowolnym miejscu rurociągu, bezpośrednio w ziemi, jednak podobnie jak w przypadku armatury odcinającej należy unikać projektowania odpowietrzeń w bezpośredniej strefie pracy kolan kompensacyjnych – rysunek R-1. Korpusy zaworów wykonane są ze stali nierdzewnej i posiadają gwint wewnętrzny (zabezpieczony korkiem ) umożliwiający w łatwy sposób odpowietrzenie sieci. Doświadczenie eksploatacyjne wykazuje, że nie w każdym najwyższym punkcie rurociągu potrzebne jest zainstalowanie odpowietrzeń. Tam gdzie jest to jednak konieczne należy przewidzieć umieszczenie studzienek z bloczków betonowych, z włazem żeliwnym, posadowionych na płycie betonowej. Trzpienie zaworów kulowych odpowietrzenia „do studni” jak i króćce odpowietrzenia pionowego należy wyprowadzać do studzienek czy skrzynek żeliwnych przewidując ich obłożenie strefami kompensacyjnymi dobranymi na przemieszczenie

przewodu odpowietrzanego.

Podłączenie odpowietrzenia „do studni” powinno mieć długość zapewniającą kompensację przemieszczenia przewodu odpowietrzanego w miejscu włączenia odpowietrzenia bądź powinno przechodzić przez ścianę studzienki w łączniku technologicznym. Zawory odpowietrzające „do studni” należy projektować blisko rurociągu odpowietrzanego co znacznie podraża koszty takiego rozwiązania. Przy projektowaniu odpowietrzeń pionowych należy na końcówce gwintowanej zaworu przewidzieć element uniemożliwiający wypływ wody pionowo w górę. Przy projektowaniu odpowietrzeń „do studni” w przypadku stosowania zaworów odpowietrzających zamontowanych w studni, należy koniecznie przewidzieć możliwość otwierania tych zaworów z poziomu terenu. W systemie PRIM  obecnie zaleca się stosowanie odpowietrzeń pionowych.

UWAGA!

– Przykład obudowy odpowietrzenia dla rur podwójnych przedstawia rysunek R-7.

– Odpowietrzenie sieci centralnego ogrzewania niskoparametrowego, zwłaszcza tych współpracujących

ze źródłem ciepła zabezpieczanym systemem otwartym, należy przeprowadzać poprzez instalacje

CO w budynkach.