Wcinki w sieć cieplną preizolowaną

   Wiadomości wstępne

Na sieciach cieplnych preizolowanych, podobnie jak na sieciach wodociągowych, czy gazowych, możliwe jest wykonanie odgałęzienia przewodu do nowoprojektowanego budynku na już pracującej pod ciśnieniem i na wysokich parametrach sieci.  Wcinki na gorąco pozwalają uzyskać przyłącze cieplne o średnicy od DN25-200 mm. Większe średnice przyłączy wymagają uzgodnień. Wcinki mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane ekipy wyposażone w odpowiedni sprzęt.

Rys. Wykonywanie wcinki na gorąco.

Rys. Po lewej zawór do wcinki na gorąco NAVAL firmy FLOWSERVE

ozn. 1- sieć ciepłownicza pod ciśnieniem, 2 – wiertło centrujące, 3- otwornica (frez), 4- zawór do wcinki na gorąco, 5- sprzęgło, 6- urządzenie do wcinki na gorąco, 7- zawór odwadniający.

Przebieg wykonania

Pierwszą czynnością jest odsłonięcia miejsca zamocowania odgałęzienia. W tym celu należy rozciąć płaszcz rury preizolowanej i usunąć piankę na długości około 40cm. Następnie za pomocą szlifierki kątowej szlifujemy końcówkę zaworu odgałęzienia tak, aby przylegała do krzywizny rury. Tak przygotowany zawór spawamy do rury w pozycji pionowej lub pod kątem, a zależności od sposobu wykonania odgałęzienia. 

Kula zaworu powinna być w czasie spawania w pozycji otwartej.

Fot. Spawanie zaworu do rury (tutaj od spodu).

Przyspawany zawór można od razu poddać próbie szczelności. Do wykonania próby można wykorzystać zawór odwadniający po uprzednim przykręceniu go do zaworu z wykorzystaniem adapterów. Jeśli próba wypadnie pozytywnie do trzpienia urządzenia  zamocowuje się przekładnię kątową i podłącza napęd. W czasie wiercenia poprzez zawór odwadniający ucieka woda z rurociągu porywając ze sobą cząstki wiórów, dlatego wiercenie należy prowadzić powoli regulując wypływ wody. Ważne jest, aby nie dociskać zbyt mocno trzpienia w dół w momencie przewiercania rury stalowej przez wiertło prowadzące.

Rys. Kolejne etapy wykonywania wcinki.

Podczas przewiercania rury stalowej przez otwornicę należy poprzez lekkie dławienie zaworu spustowego zapewnić odpowiednią różnicę ciśnienia tak, aby wycięty okrągły skrawek rury stalowej został wepchnięty do środka otwornicy. Dlatego też nie zaleca się, aby otwornica „wjechała” w rurę stalową więcej niż jest to wymagane do przewiercenia rury. Kiedy otwornica przewierci się całkowicie

przez rurę należy wolno i delikatnie wycofać ją całkowicie do góry. Za pomocą wkrętaka kulę armatury

przekręcić o 900 do pozycji zamkniętej. Należy upewnić się, czy przez zawór spustowy i wąż nie ma przepływu wody. Jeśli stwierdzimy niewielki przepływ, oznacza to, że kula armatury nie jest w pozycji zamkniętej i należy skorygować położenie kuli zaworu. Zestaw do wcinki oraz złączkę odkręcić w

odwrotnej kolejności niż podczas montażu zestawu. We właściwej pozycji przyspawać kształtkę

odgałęzienia do armatury wcinki na gorąco. Przyciąć rurę odgałęźną na właściwą długość zgodną z instrukcją złącza i przyspawać do kształtki.

  Otworzyć zawór, wkręcić zatyczkę stożkową i zatyczkę zespawać z korpusem armatury. pamiętajmy, że zawór do wcinki nie może pełnić roli armatury zaporowej. Armatura odcinająca przyłącze musi być osobno wykonana na odcinku poziomym przyłącza. Teraz całe przyłącze można już zaizolować.

Zobacz film.