Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu

Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu

 

 

 Tabela 1 Oznaczenia obiektów budowlanych

oznacz2.jpg

oznacz3.jpg

oznacz4.jpg

 

Tabela 2. Oznaczenia graficzne granic i linii regulacyjnych

 

 

Tabela 3 Oznaczenia graficzne  komunikacji

 

Tabela 4 Wymiarowanie

 

 

Tabela 5 Oznaczenia nachylenia terenu

 

 

Tabela 6 Sieci zewnętrzne i przyłącza do budynku

 

Tabela 7 Zieleń