Oznaczenia w instalacjach według normy PN-EN 806-1:2004

Poiżej przedstawiam wybrane oznaczenia w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej. 

 

dokuoz17.gif

dokuoz18.gif

 

dokuoz1.jpg

dokuoz2.jpg

dokuoz3.jpg

dokuoz7.jpg

 

Urządzenia do uzdatniania wody

dokuoz8.jpg

 

Sprzęt domowy

dokuoz9.jpg

dokuoz10.jpg

 

Zbiorniki i podgrzewacze wody

dokuoz11.jpg

dokuoz12.jpg

dokuoz13.jpg

Urządzenia bezpieczeństwa

dokuoz14.jpg

dokuoz16.jpg

2- w przypadku zastosowania razem z urządzeniem zabezpieczającym (XY)